Giáo án môn Vật lý lớp 8 bài 25

Giáo án môn Vật lý 8

Giáo án môn Vật lý lớp 8 bài 25: Các chất được cấu tạo như thế nào? bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 8 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

  • Kể tên một hiện tượng chứng tỏ vật chất được cấu tạo gián đoạn từ các hạt riêng biệt, giữa chúng có khoảng cách.
  • Bước đầu nhận biết được TN mô hình và chỉ ra sự tương tự giữa TN mô hình và hiện tượng cần giả thích.
  • Dùng hiểu biết về cấu tạo hạt của vật chất để giải thích một số hiện tượng thực tế đơn giản.

2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng phân tích TN mô hình để giải thích hiện tượng thực tế.

3. Thái độ: Trung thực có tính tự giác, ham hiểu biết, tìm hiểu hiện tượng tự nhiên

II. CHUẨN BỊ:

  • GV: SGK, SGV, GA, hai bình đựng rượu và nước, một lọ cát, 1 lọ ngô
  • HS: SGK, SBT, vở ghi,

III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:

1. Ổn định tổ chức lớp

2. Tổ chức tình huống

- GV: Đưa ra 50 ml nước và 50 ml rượu, hỏi nếu đổ lẫn vào nhau. Hỏi có thu được hỗn hợp nước rượu 100ml không?

- HS: Không

- GV: Làm TN kiểm chứng. Tại sao ta không thu được 100 ml hh mà lại bị hụt đi 5 ml. Chúng ta cùng tìm hiểu nguyên nhân trong bài hôm nay.

Hoạt động của GV, HS

Nội dung ghi bài

HĐ 1: Các chất có được cấu tạo từ những hạt riêng biệt không?

-GV: Yêu cầu HS đọc thông tin SGK cho biết các thông tin về cấu tạo nguyên tử?

- HS: HĐ cá nhân, nhận xét câu trả lời của bạn

- GV: Hướng dẫn HS quan sát hình ảnh chụp các nguyên tử silic qua kính hiển vi

- Vậy các chất có được cấu tạo từ các hạt riêng biệt không?

- HS: HĐ cá nhân

- GV: Chốt lại

- HS: Ghi vào vở

I.Các chất có được cấu tạo từ những hạt riêng biệt không?

- Vật chất không liền một khối mà các chất được cấu tạo từ những hạt riêng biệt gọi là nguyên tử, phân tử

- Nguyên tử, phân tử là những hạt vô cùng nhỏ bé, mắt thường không thể nhìn thấy được

- Nguyên tử là hạt chất nhỏ nhất, phân tử là nhóm các nguyên tử

HĐ2: Giữa các phân tử nguyên tử có khoảng cách hay không

- GV: Làm thí nghiệm mô hình và yêu cầu HS trả lời C1

- HS: HĐ cá nhân, nhận xét câu trả lời của bạn

- GV: Các hạt ngô, cát tương tự như các phân tử rượu, nước, Vân dụng thí nghiệm mô hình đó giải thích thí nghiệm ở đầu bài.

- HS: Thảo luận nhóm và trả lời câu hỏi

- GV: Kết luận lại. Vậy giữa các phân tử nguyên tử có khoảng cách không?

- HS: Giữa các phân tử nguyên tử có khoảng cách.

- GV: Kết luận

- HS: Ghi vở

II. Giữa các phân tử nguyên tử có khoảng cách hay không?

1. TN mô hình

- C1: Trộn 50 cm3 ngô vào 50 cm3 cát, hỗn hợp thu được nhỏ hơn 100 cm3 vì giữa các hạt ngô có khoảng cách cho lên khi đổ cát vào với ngô các hạt cát xen vào khoảng cách giữa các hạt ngô cho lên hỗn hợp thu được nhỏ hơn tổng thể tích của hai hỗn hợp.

2. Giữa các nguyên tử phân tử có khoảng cách

- C2: Giữa các phân tử rượu, nước có khoảng cách cho lên khi đổ rượu vào nước các phân tử rượu, nước xen kẽ vào khoản cách của nhau lên hỗn hợp thu được có thể tích nhỏ hơn tổng thể tích của hai chất khi mang trộn.

KL: Giữa các phân tử có khoảng cách

Đánh giá bài viết
1 104
Sắp xếp theo

Giáo án Vật lý lớp 8

Xem thêm