Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giáo án môn Vật lý lớp 8 bài 8

Giáo án môn Vật lý 8

Giáo án môn Vật lý lớp 8 bài 8: Kiểm tra 45 phút bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 8 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I. MỤC TIÊU:

Kiểm tra mức độ đạt chuẩn KTKN của HS

1. Kiến thức: Kiểm tra mức đố nắm bắt kiến thức của học sinh trong quá trình học về: Chuyển động cơ, CĐ đều, không đều, quán tính, nắm được công thức tính vận tốc trung bình, biểu diễn lực, tác dụng của hai lực cân bằng, tác dụng của lực ma sát, phương chiều của lực ma sát.

2. Kĩ năng:

  • Vận dụng được công thức và công thức tính vận tốc trung bình
  • Biểu diễn được lực.

3. Thái độ:

  • Cẩn thận trong làm bài và trình bày lời giải
  • Trung thực, nghiêm túc trong kiểm tra

II. Bài kiểm tra:

1. Ổn định tổ chức:

ĐỀ RA

Câu 1. (2 điểm)

a) Một vật chuyển động khi nào và đứng yên khi nào?

b) Hành khách ngồi trên toa tàu đang rời khỏi nhà ga. Lấy nhà ga làm mốc thì hành khách chuyển động hay đứng yên và lấy toa tàu làm mốc thì hành khách đang đứng yên hay chuyển động?

Câu 2. (1 điểm)

Thế nào là chuyển động đều? Thế nào là chuyển động không đều?

Câu 3. (2 điểm)

a/ Vì sao nói lực là một đại lượng véc tơ?

b/ Hãy biểu diễn véc tơ trọng lực của một vật 50 N (tỉ xích 1cm ứng với 10N).

Câu 4. (1,5 điểm)

Hai lực cân bằng là gì? Cho ví dụ cụ thể.

Câu 5. (1 điểm)

Cho một ví dụ về ma sát trượt và một ví dụ về ma sát lăn.

Câu 6. (2,5 điểm)

Một ô tô đi từ Hà Nội đến Hải Phòng mất thời gian 120 phút. Cho biết quảng đường đi từ Hà Nội tới Hải Phòng là 108 km. Tính vận tốc của ô tô theo đơn vị km/h, m/s?

ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM

Câu

Nội dung

Điểm

1

a)- Khi ví trí của vật so với vật mốc thay đổi theo thời gian thì vật chuyển động so với vật mốc.

- Khi ví trí của vật so với vật mốc không thay đổi theo thời gian thì vật đứng yên so với vật mốc.

b)- Hành khách đang chuyển động so với nhà ga.

- Hành khách đang đứng yên so với toa tàu.

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

2

-Chuyển động đều là chuyển động mà vận tốc có độ lớn không thay đổi theo thời gian.

-Chuyển động không đều là chuyển động mà vận tốc có độ lớn thay đổi theo thời gian.

0,5 điểm

0,5 điểm

3

a/ Lực là một đại lượng vừa có độ lớn, vừa có phương, vừa có chiều, nên lực là một đại lượng véc tơ.

1 điểm

b/ Vẽ đúng cách, biểu diễn lực được

1 điểm

4

-Hai lực cân bằng là hai lực cùng đặt lên một vật, phương cùng nằm trên một đường thẳng, ngược chiều và có cùng độ lớn.

-Lấy ví dụ đúng

1 điểm

0,5 điểm

5

Cho ví dụ đúng

1 điểm

6

Tóm tắt và đổi dơn vị đúng

Áp dụng công thức v= S/t = 108/2 = 54 (km/h)

= 15m/s

0,5 điểm

1,5 điểm

0,5 điểm

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Giáo án Vật lý lớp 8

    Xem thêm