Giáo án môn Vật lý lớp 8 bài 20

Giáo án môn Vật lý 8

Giáo án môn Vật lý lớp 8 bài 20: Công suất bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 8 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

  • Hiểu được công suất là công thực hiện được trong một giây, là đại lượng đặc trưng cho việc thực hiện công nhanh hay chậm của con người, con vật hoặc máy móc. Biết lấy vd
  • Viết được biểu thức tính công suất, đơn vị công suất, vận dụng để giải các bài tập định lượng đơn giản.

2. Kĩ năng: Vận dụng công thức để giải bài tập

3. Thái độ: Thích tìm hiểu thực tế, ham học hỏi.

II. CHUẨN BỊ:

  • GV: SGK, SGV, GA,
  • HS: SGK, SBT, vở ghi,

III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:

1. Ổn định tổ chức lớp

2. Kiểm tra bài cũ

Phát biểu định luật về công? Giải bài tập 14.3, 14.4

3. Tổ chức tình huống:

Để nhận biết ai làm việc khỏe, ai làm việc yếu, ai làm nhanh hay chậm chúng ta cùng tìm hiể bài hôm nay

Hoạt động của GV, HS

Nội dung ghi bài

HĐ 1: Tìm hiểu ai làm việc khỏe hơn

-GV: Yêu cầu HS đọc thông tin SGK trả lời câu hỏi C1, C2, C3

- HS: HĐ cá nhân, nhận xét câu trả lời của bạn

- GV: Kết luận lại

- HS: Ghi vào vở

I. Ai làm việc khỏe hơn?

- C1:

+ An: A= 16.4.10 = 640 J

+ Dũng: A = 16.15.4 = 960 J

- C2: d

An: A’1 = 640/ 50 = 12,8 J

Dũng: A’2 = 960/ 60 = 16 J

- C3: Dũng làm việc khỏe hơn an vì trong cùng một thời gian Dũng thực hiện được công lớn hơn An.

HĐ2: Tìm hiểu về công suất

- GV: NC SGK cho biết công suất là gì? Kí hiệu? Công thức tính

- HS: HĐ cá nhân, nhận xét câu trả lời của bạn

- GV: Kết luận lại và nhấn mạnh khái niệm công suất

- HS: Ghi vào vở

II. Công suất

- Công suất là công thực hiện được trong một đơn vị thời gian.

- Kí hệu: p

- Công thức: p = A/ t

+ A: Công cơ học( J)

+ t: Thời gian thực hiện công( s).

HĐ 3: Đơn vị

- GV: Yêu cầu HS đọc SGK cho biết đơn vị của công suất

- HS: HĐ cá nhân

- GV: Kết luận lại.

- HS: Ghi vở

III. Đơn vị công suất.

- Đơn vị: W 1W = 1 J/ s

- Ngoài ra còn có đơn vị: kW, MW

+ 1 kW = 1000W, 1 MW = 1000 000 W

Đánh giá bài viết
1 326
Sắp xếp theo

Giáo án Vật lý lớp 8

Xem thêm