Giáo án môn Vật lý lớp 8 bài 29

Giáo án môn Vật lý 8

Giáo án môn Vật lý lớp 8 bài 29: Đối lưu – Bức xạ nhiệt bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 8 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

  • Nhận biết được dòng đối lưu trong chất lỏng và chất khí
  • Biết được sự đối lưu xảy ra trong môi trường nào và không xảy ra trong môi trường nào?
  • Tìm được vd về bức xạ nhiệt
  • Nêu được tên của hình thức truyền nhiệt chủ yếu của các chất rắn, lỏng, khí, chân không

2. Kĩ năng: Làm TN và phân tích kết quả

3. Thái độ: Trung thực có tính tự giác, ham hiểu biết, tìm hiểu hiện tượng tự nhiên

II. CHUẨN BỊ:

  • GV: SGK, SGV, GA,
  • HS: SGK, SBT, vở ghi, bộ TN h 23.1- 23.5 SGK

III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:

1. Ổn định tổ chức lớp

2. Kiểm tra bài cũ

Dẫn nhiệt là gì? Nêu NX của mình về sự dẫn nhiệt của các chất rắn, lỏng, khí? Tại sao vào mùa đông sờ vào kim loại cảm thấy lạnh hơn?

3. Tổ chức tình huống

- GV: Làm TN h 23.1 và đặt câu hỏi: Trong TH này nước đã truyền nhiệt bằng cách nào?

Hoạt động của GV, HS

Nội dung ghi bài

HĐ 1: Tìm hiểu về đối lưu

-GV: Yêu cầu HS đọc SGK nêu dụng cụ, TH TN 1

- HS: HĐ cá nhân, Nhận xét câu trả lời của bạn

- GV: Chốt lại và lưu ý đò dễ vỡ, dễ bỏng, nhúng thuốc tím ngập trong nước. Yêu cầu HS làm TN và trả lời câu hỏi C1- C3

- HS: HĐ nhóm thảo luận và trả lời

- GV: Hướng dẫn đưa ra đáp án đúng và đưa ra khái niệm về đối lưu

- HS: Ghi vở

- GV: Yêu cầu HS trả lời C4- C6

- HS: HĐ cá nhân, đưa ra đáp án đúng

I.Đối lưu

1. TN

2. Trả lời câu hỏi

- C1: Nước màu tím di chuyển thành dòng từ dưới lên trên, từ trên xuống dưới

- C2: Lớp nước nóng ở dưới lên trước, nở ra trọng lượng riêng của nó trở nên nhỏ hơn trọng lượng riêng của lớp nước lạnh ở trên. Do đó lớp nước nóng sẽ nổi lên trên có lớp nước lạnh sẽ chìm xuống dưới tạo thành dòng đối lưu.

- C3: Có thể nhận biết nước nóng lên là nhờ nhiệt kế

* Sự truyền nhiệt năng nhờ tạo thành dòng các chất lỏng hoặc khí gọi là đối lưu.

3. Vận dụng

- C4: Lớp không khí bên cây nến nóng nở ra trọng lượng riêng nhỏ lên đi lên phía trên, lớp không khí lạnh có trọng lượng riêng lớn hơn sẽ di chuyển xướng dưới do đó khói hương sẽ bay xuống dưới sang bên có nến và khi nóng lên nó lại bay lên trên.

- C5: Để phần dưới nước nóng lên trước đi lên. Phần phía trên chưa được đun nóng nặng hơn đi xuống dưới tạo thành dòng đối lưu.

- C6: Không vì chân không cũng như chất rắn không thể tạo thành dòng đối lưu

Đánh giá bài viết
1 100
Sắp xếp theo

Giáo án Vật lý lớp 8

Xem thêm