Giáo án Ngữ văn 12 bài: Giữ gìn trong sáng của Tiếng Việt

Giáo án Ngữ văn 12

Giáo án Ngữ văn 12 bài: Giữ gìn trong sáng của Tiếng Việt được chọn lọc kỹ càng, chi tiết giúp các em học sinh biết được biểu hiện chủ yếu của sự trong sáng của tiếng Việt và trách nhiệm giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt; biết phân biệt sự trong sáng và hiện tượng sử dụng tiếng Việt không trong sáng trong lời nói, câu văn, biết phân tích và sửa chữa những hiện tượng không trong sáng.

Giáo án Ngữ văn 12 tuần 2: Viết bài làm văn số 1 - Nghị luận xã hội

Giáo án bài Tuyên ngôn độc lập

GIỮ GÌN SỰ TRONG SÁNG CỦA TIẾNG VIỆT

I. Mức độ cần đạt:

 • Nắm được những biểu hiện chủ yếu của sự trong sáng của tiếng Việt và trách nhiệm giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.
 • Biết phân biệt sự trong sáng và hiện tượng sử dụng tiếng Việt không trong sáng trong lời nói, câu văn, biết phân tích và sửa chữa những hiện tượng không trong sáng, đồng thời có kĩ năng cảm thụ, đánh giá cái hay cái đẹp của những lời nói, câu văn trong sáng;
 • Nâng cao kĩ năng sử dụng tiếng Việt để đạt được yêu cầu trong sáng.

II. Trọng tâm kiến thức kĩ năng:

1. Kiến thức:

 • Khái niệm sự trong sáng của tiếng Việt, những biểu hiện chủ yếu của sự trong sáng của tiếng Việt.
 • Trách nhiệm giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.

2. Kĩ năng:

 • Phân biệt hiện tượng trong sáng và không trong sáng trong cách sử dụng tiếng Việt, phân tích và sửa chữa những hiện tượng không trong sáng.
 • Cảm nhận và phân tích được cái hay, cái đẹp của những lời nói và câu văn trong sáng.
 • Sử dụng tiếng Việt trong giao tiếp đúng quy tắc, chuẩn mực để đạt được sự trong sáng.
 • Sử dụng tiếng Việt linh hoạt, có sáng tạo dựa trên những quy tắc chung.

III. Tiến trình lên lớp:

1. Ổn định:

 • Kiểm tra số học sinh.
 • Kiểm tra vệ sinh nề nếp.

2. Kiểm tra bài cũ:

 • Quan điểm sáng tác? Các tác phẩm tiêu biểu cúa Hồ Chí Minh?
 • Phong cách nghệ thuật của Hồ Chí Minh? Chứng minh bằng tác phẩm đã đọc.

3. Tổ chức giờ dạy:

Phương pháp

Nội dung bài học

Hoạt động 1: Tìm hiểu sự trong sáng của TV

GV cho HS đọc các ví dụ trong Sgk. Phân tích ví dụ để rút ra kết luận về các biểu hiện của việc giữ gìn sự trong sáng của TV.

Hoạt động 2: Hướng dẫn luyện tập.

GV chia lớp ra làm 4 nhóm.

Nhóm 1, 2, 3 làm bài tập 1, 2, 3.

Nhóm 4: Bổ sung nhận xét.

Bài tập 1: Yêu cầu: Tính chuẩn xác trong việc sử dụng ngôn ngữ của HT & ND.

I. Sự trong sáng của Tiếng Việt

- Sự trong sáng của TV trước hết bộc lộ ở chính hệ thống các chuẩn mực và quy tắc chung.

Ví dụ (SGK)

- Sự không dung nạp tạp chất.

Ví dụ (SGK)

- Tính văn hoá, lịch sự của lời nói.

Ví dụ (SGK)

II. Luyện tập:

Bài tập 1:

Cần đặt các từ trong mục đích chỉ ra những nét tiêu biểu về diện mạo hoặc tính cách nhân vật trong truyện Kiều, đồng thời so sánh, đối chiếu với từ gần nghĩa, đồng nghĩa.

Tú Bà: Màu da “nhờn nhợt”.

Bài tập 2: GV gợi ý. Tôi có lấy ví dụ về một dòng sông. Dòng sông vừa trôi chảy, vừa phải tiếp nhận dọc đường đi của mình những dòng nước khác. Dòng ngôn ngữ cũng vậy - một mặt nó phải giữ bản sắc cố hữu của dân tộc, nhưng nó không được phép gạt bỏ, từ chối những gì mà thời đại đem lại.

Bài tập 3: - Từ Microsoft là tên công ty: dùng

- Từ file: tập tin

- Hacker: kẻ đột nhập trái phép hệ thống máy tính.

- Cocoruder là danh từ tự xưng.

IV. Củng cố và dặn dò:

1. Hướng dẫn tự học:

 • Sưu tầm những thành ngữ, tục ngữ, ca dao về lời ăn tiếng nói, về sự học hỏi trong cách nói năng thường ngày.
 • Xem lại những bài làm văn của mình và chữa lỗi những diễn đạt chưa trong sáng.

2. Dặn dò: Chuẩn bị “Bài viết số 01”

Đánh giá bài viết
2 4.177
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án Ngữ văn lớp 12 Xem thêm