Giáo án Tiếng Anh lớp 7 Unit 15: Going out - Lesson 1

Giáo án môn Tiếng Anh lớp 7

Giáo án Tiếng Anh lớp 7 Unit 15: Going out - Lesson 1 được VnDoc sưu tầm và giới thiệu để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn Tiếng Anh 7 này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

Giáo án Tiếng Anh lớp 7: Revision 4

Giáo án Tiếng Anh lớp 7: Test correction 2

Giáo án Tiếng Anh lớp 7 Unit 15: Going out - Lesson 2

I. Objectives:

Ss will be able to give advice and reply on video games

II. Language contents:

1. Grammar: Modal verb

2. Vocabulary: amusement, center, addictive, arcade

III. Techniques: ask / answer, reloplay

IV. Teaching aids:cassette, pictures

V. Procedures:

Teacher and students’ activity

Content

1.Warm up:

Play a game: “Slap the board”

(These words relate to TV programs)

2.Presentation:

Show them the picture and ask “What can you see in the picture?”.

Explain the word “amusement center

Ask some questions about these places.

Present the content of the dia.

Play the tape

3.Practice:

have them pratice the dia in pairs.

Elicit the words

Some pairs practice before the class.

4. Production:

Ss ask and answer the questions in pairs.

Give the answers.

Correct

Ask Ss some questions about themselves.

5. Homework:

Write the answers.

Learn voc.

Prepare A2 (explain voc)

A1 – Listen

Voc:

-amusement (n)

-center(n)

-addictive(a)

-arcade(n)

Key:

a. Nam is going to the amusement center.

b. He’s going to play video games.

c. About once a week.

d. No, he doesn’t.

e. He usually stays for about an hour.

f. Because video games can be addictive.

g. He will do his homework later

Đánh giá bài viết
1 839
Sắp xếp theo

Giáo án Tiếng anh lớp 7

Xem thêm