Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 2 bài: Tập đọc - Phần thưởng

Giáo án Tiếng việt lớp 2

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 2 bài: Tập đọc - Phần thưởng với nôi dung được biên soạn kỹ lưỡng sẽ giúp học sinh hiểu được các từ: Bí mật, sáng kiến, lặng lẽ, tốt bụng, tấm lòng, nắm được đặc điểm nhân vật Na và diễn biến câu chuyện.

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 1 bài: Chính tả - Ngày hôm qua đâu rồi

MÔN: TẬP ĐỌC

Tiết 1: PHẦN THƯỞNG

I. Mục tiêu

1. Kiến thức: Hiểu nội dung của bài:

 • Nắm được nghĩa của các từ mới và những từ: khoá, tấm lòng tốt bụng, lòng tốt
 • Đặc điểm của nhân vật Thu và diễn biến của câu chuyện.
 • Ý nghĩa của câu chuyện: Đề cao lòng tốt của con người

2. Kỹ năng: Đọc đúng:

 • Từ có vần khó: uên
 • Các từ dễ viết sai do ảnh hưởng của phương ngữ.
 • Các từ mới
 • Biết nghỉ ngơi hợp lý sau dấu chấm, dấu phẩy và giữa các cụm từ

3. Thái độ: Lòng nhân ái của con người

II. Chuẩn bị

 • GV: SGK + tranh + thẻ rời
 • HS: SGK

III. Các hoạt động

1. Khởi động (1')

2. Bài cũ (3') Ngày hôm qua đâu rồi?

 • Thầy gọi 2 HS đọc thuộc lòng bài thơ. TLCH
 • Bạn nhỏ hỏi bố điều gì?
 • Kết quả học tập của em ngày hôm qua được in ở đâu?

3. Bài mới

Giới thiệu: Nêu vấn đề (1')

- Trong bài hôm nay, em sẽ làm quen với 1 bạn gái tên Thu. Thu học chưa giỏi nhưng tốt bụng. Em thường xuyên giúp đỡ bạn bè. Lòng tốt của Thu đã được cô giáo và các bạn khen ngợi. Thu là 1 gương tốt cho chúng ta.

Phát triển các hoạt động (28')

Hoạt động 1: Luyện đọc

Mục tiêu: Luyện đọc kết hợp với giải nghĩa từ

Phương pháp: Phân tích, giảng giải

- Thầy đọc mẫu đoạn 1, 2

- Nêu các từ cần luyện đọc.

- Nêu các từ khó hiểu.

 • Luyện đọc câu
 • Treo bảng phụ

- Chú ý 1 số câu

- Hát

- HS đọc

- HS nêu

- Hoạt động cá nhân

- ĐDDH: Tranh, thẻ rời

- HS lắng nghe

- HS khá đọc

- HS đọc đoạn 1

- Quen, tuyệt, bàn tán, xếp hạng, sáng kiến

- Bí mật, sáng kiến, lặng lẽ

- HS đọc từng câu đến hết đoạn

- Đọc nhấm giọng đúng

Đánh giá bài viết
6 3.909
Sắp xếp theo

  Giáo án Tập đọc lớp 2

  Xem thêm