Giáo án Tiếng Việt 4 tuần 24 - Vị ngữ trong câu kể Ai là gì?

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP 4
Luyện từ câu (Tiết 48)
VỊ NGỮ TRONG CÂU KỂ AI GÌ?
I. Mục đích, yêu cầu:
1. Kiến thức: Nắm được kiến thức bản để phục vụ cho việc nhận biết vị
ngữ trong câu kể Ai gì?
2. năng: Nhận biết bước đầu tạo được câu kể Ai gì? bằng cách ghép
2 bộ phận câu (BT1, BT2, mục III); biết đặt 2, 3 câu kể Ai gì? Dựa theo 2, 3 từ
ngữ cho trước (BT3, mục III).
3. Thái độ: Giáo dục học sinh vận dụng nói viết đúng ngữ pháp .
II. Đồ dùng dạy - học:
- Hai tờ giấy khổ to viết 6 câu kể Ai là ? trong đoạn văn phần nhận xét
(mỗi câu 1 dòng)
III. Hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Kiểm tra bài cũ:
- Gọi HS lên bảng Mỗi HS viết một
đoạn văn giới thiệu về 1 bạn với các
bạn trong tổ s dụng kiểu câu kể Ai
gì? hoặc giới thiệu về tấm hình của gia
đình .
- Nhận xét đoạn văn của từng HS đặt
- HS thực hiện viết.
- HS khác nhận xét bạn.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
trên bảng, cho điểm.
2. Bài mới:
a. Giới thiệu bài
b. Tìm hiểu dụ:
Bài 1:
+ Đoạn văn mấy câu? Đó nhũng
câu nào?
+ Nhận xét ghi điểm những HS phát biểu
đúng.
Bài 2:
- Yêu cầu lớp thảo luận trả lời câu hỏi.
+ Những câu nào dạng câu kể Ai
?
- Gọi HS Nhận xét, chữa bài cho bạn
+ Nhận xét, kết luận lời giải đúng .
Bài 3:
- Lắng nghe.
- Đoạn văn 4 câu .
- Câu 1: Một chị phụ nữ nhìn tôi cười,
hỏi
- Câu 2: Em con nhà ai đến giúp
chị chạy muối thế này?
- Câu 3: Em là cháu bác Tự.
- Câu 4: Em về làng nghỉ hè.
+ HS làm vào vở. Tiếp nối phát biểu:
- Nhận xét, bổ sung bài bạn.
1 HS làm bảng lớp, cả lớp gạch bằng
chì vào SGK .
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
- Yêu cầu HS đọc nội dung và yêu cầu
đề.
- Yêu cầu lớp thảo luận trả lời câu hỏi.
- Gọi HS lên bảng xác định chủ ngữ, vị
ngữ
+ Nhận xét, kết luận lời giải đúng .
Bài 4 :
+ Những từ ngữ nào thể làm vị ngữ
trong câu kể Ai ?
+Hỏi: Vị ngữ trong câu ý nghĩa ?
c. Ghi nhớ: Gọi HS đọc phần ghi nhớ.
- Gọi HS đặt câu kể Ai ? Phân tích
chủ ngữ vị ngữ từng câu .
d. Hướng dẫn làm bài tập:
Bài 1:.
- Chia nhóm. Yêu cầu HS tự làm bài.
- Nhóm nào làm xong trước lên bảng.
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- Kết luận về lời giải đúng.
1. Em / cháu bác Tự.
CN VN
- Vị ngữ trong câu trên do danh từ
các từ kèm theo (cụm danh từ) tạo
thành
- Trả lời cho câu hỏi .
- 2 HS đọc thành tiếng.
- Tiếp nối đọc câu mình đặt.
- Hoạt động trong nhóm theo cặp.
- Nhận xét, bổ sung hoàn thành phiếu
+ Các câu kể Ai ? trong đoạn
thơ:
- Người / Cha, Bác, Anh
VN
- Quê hương/ chùm khế ngọt.

Giáo án Luyện từ và câu lớp 4

Giáo án Tiếng Việt 4 tuần 24 - Luyện từ và câu - Vị ngữ trong câu kể Ai là gì? được biên soạn chi tiết cho các thầy cô tham khảo soạn bài, giúp học sinh hiểu các vị ngữ trong câu kể Ai là gì? Các từ ngữ làm vị ngữ trong kiểu câu này. Đồng thời, xác định được vị ngữ câu kể Ai là gì? trong đoạn văn, đoạn thơ, đặt được câu kể Ai là gì? từ những từ ngữ đã cho. Mời các thầy cô tham khảo chi tiết.

Giáo án Tiếng Việt 4 phần Luyện từ và câu tuần 24: Vị ngữ trong câu kể Ai là gì? soạn theo chương trình chuẩn kiến thức, kỹ năng và đảm bảo các yêu cầu của Bộ GD&ĐT đề ra giúp các thầy cô nâng cao hiệu quả chất lượng giảng dạy, chuẩn bị tốt cho các bài dạy SGK Tiếng Việt 4 trên lớp.

Đánh giá bài viết
2 1.213
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án điện tử Tiếng việt 4 Xem thêm