Giáo án Tiếng việt 4 tuần 27: Luyện từ và câu - Cách đặt câu khiến

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Giáo án Tiếng việt 4
Luyện từ câu (Tiết 54)
CÁCH ĐẶT CÂU KHIẾN
Ngày dạy: Thứ ........., ngày ..... tháng ..... năm 201...
I. Mục đích, yêu cầu: Giúp HS:
1. Kiến thức: Nắm được cách đặt câu khiến (ND ghi nhớ)
2. năng: Biết chuyển câu kể thành câu khiến (BT1, mục III); bước đầu biết
đặt câu khiến phù hợp với tình huống giao tiếp (BT2); biết đặt câu với từ cho trước
(hãy, đi, xin) theo cách đã học (BT3).
3. Thái độ: Gd HS biết vận dụng đặt câu khiến trong các tình huống khác
nhau.
II. Chuẩn bị: Bảng phụ
III. Hoạt động dạy học :
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Bài cũ:
- HS u lại nội dung cần ghi nhớ trong bài
câu khiến, đặt 1 câu khiến
2.Bài mới:
a. Giới thiệu bài:
b. Hướng dẫn làm bài tập:
* Phần nhận xét
- HS thực hiện theo yêu cầu
Lắng nghe.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Bài tập 1
- Gọi HS đọc yêu cầu nội dung.
- Yêu cầu HS suy nghĩ, hường dẫn hs
chuyển câu kể Nhà vua hoàn kiếm lại cho
Long vương thành câu khiến theo 4 cách
nêu SGK
- HS làm bài phát biểu ý kiến.
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- GV Kết luận về lời giải đúng.
- Phần ghi nhớ: Hai ba HS đọc nội dung
Ghi nhớ SGK
* Phần luyện tập:
Bài 1 : 1 HS đọc yêu cầu của BT1
- HS đọc thành tiếng
- Lớp đọc thầm trao đổi theo cặp trả lời
Chốt lời giải đúng
Cách 1:
Nhà
vua
hãy (nên,
phải , đừng,
chớ)
hoàn gươm
lại cho long
vương
Cách 2:
Nhà vua hoàn gươm
lại cho Long vương
đi ./ thôi ./
nào
Cách 3:
Xin/
mong
Cách 4: GV cho hs đọc lại nguyên văn
câu kể trên, chuyển câu đó thành câu
khiến chỉ nhờ giọng điệu phù hợp với
câu khiến
- HS đọc
- 1 HS đọc bài - lớp đọc thầm
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
- HS trao đổi theo cặp phối hợp với ND
SGK
- HS nối tiếp đọc kết qu chuyển thành
câu khiến .
- GV cùng HS nhận xét
GV nhận xét
Bài 2: HS đọc yêu cầu của bài
- HS suy nghĩ trả lời giải bài tập làm
vào vở HS nối tiếp nhau báo cáo cả lớp
nhận xét, tuyên dương (tương tự BT1)
Lưu ý HS đặt câu đúng với nh huống giao
tiếp, đối tượng giao tiếp. GV phát phiếu đ
- 3 HS làm bài HS cả lớp làm vở.
- GV khen ngợi những HS đặt câu đúng
Bài 3 - 4 : Gọi HS đọc yêu cầu bài tập
- GV lưu ý: đặt câu khiến phải hợp với đối
tượng mình yêu cầu, đề nghị mong muốn .
- HS nối tiếp nhau đặt câu làm vào vở
- HS phát biểu lớp b sung nhận xét
Gọi ý : câu kể : Nam đi học
Thanh đi lao động
Câu khiến: Nam đi hoc đi!
Nam phải đi học!
Nam hãy đi học đi!
Nam chớ đi hoc!
Thanh phải đi lao động!
- HS đọc bài lớp đọc thầm
- HS tiến hành thực hiện theo yêu cầu.
Viết vào vở
- HS phát biểu lớp b sung nhận xét
VD :
a/Với bạn: Ngân cho tớ mượn bút của
bạn với!
b/ Với bố của bạn: Thưa bác, bác cho
phép cháunói chuyện với bạn Giang ạ!
c/ Với chú: Nhờ chú chỉ giúp cháu nhà
bạn Oanh ạ!
- 1 HS đọc yêu cầu bài tập, thực hiện
tương tự BT trên.

Giáo án Luyện từ và câu lớp 4

Giáo án Tiếng việt lớp 4 tuần 27: Luyện từ và câu - Cách đặt câu khiến được biên soạn chi tiết, rõ ràng giúp quý thầy cô hướng dẫn học sinh hiểu được cách đặt câu khiến và biết đặt câu khiến trong các tình huống khác nhau. Mời các thầy cô tham khảo chi tiết.

Giáo án Tiếng Việt 4 phần Luyện từ và câu: Cách đặt câu khiến soạn theo chương trình chuẩn kiến thức, kỹ năng và đảm bảo các yêu cầu của Bộ GD&ĐT đề ra giúp các thầy cô nâng cao hiệu quả chất lượng giảng dạy, chuẩn bị tốt cho các bài dạy SGK Tiếng Việt 4 trên lớp.

Đánh giá bài viết
1 1.746
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án điện tử Tiếng việt 4 Xem thêm