Luyện từ và câu lớp 4: Cách đặt câu khiến

Luyện từ và câu lớp 4: Cách đặt câu khiến là lời giải phần Luyện từ và câu SGK Tiếng Việt 4 tập 2 trang 92. Bài soạn có đáp án chi tiết cho các em học sinh tham khảo luyện tập cách đặt câu khiến, chuyển thành câu khiến. 

>> Bài trước: Tập đọc lớp 4: Con sẻ

I. Nhận xét trang 92

Cho câu kể sau: Nhà vua hoàn gươm lại cho Long Vương.

Hãy chuyển câu kể thành câu khiến bằng một trong những cách sau:

- Thêm hãy, đừng , chớ, nên, phải,... vào trước một động từ.

- Thêm đi, thôi, nào,... vào cuối câu

- Thêm đề nghị, xin, mong,... vào đầu câu

- Thay đổi giọng điệu

Trả lời câu hỏi:

Chuyển câu kể thành câu khiến:

Cách chuyển Câu sau khi chuyển
- Thêm hãy, đừng , chớ, nên, phải,... vào trước một động từ. - Nhà vua hãy hoàn gươm lại cho Long Vương!
- Thêm đi, thôi, nào,... vào cuối câu - Nhà vua hãy hoàn gươm lại cho Long Vương nào!
- Thêm đề nghị, xin, mong,... vào đầu câu - Nhà vua hoàn gươm lại cho Long Vương!
- Thay đổi giọng điệu - Hỡi nhà vua! Hãy hoàn gươm lại cho Long Vương!

II. Luyện tập trang 93

Câu 1 trang 93 sgk Tiếng Việt lớp 4 tập 2

 Chuyển các câu kể sau thành câu khiến

- Nam đi học

- Thanh đi lao động.

- Ngân chăm chỉ.

- Giang phấn đấu học giỏi

Trả lời:

Câu kể Câu khiến
- Nam đi học

M: - Nam đi học đi!

- Nam phải đi học!

- Nam hãy đi học đi!

- Thanh đi lao động.

- Thanh đi lao động đi!

- Thanh phải đi lao động!

- Thanh hãy đi lao động!

- Ngân chăm chỉ.

- Ngân chăm chỉ lên đi!

- Ngân hãy chăm chỉ lên!

- Ngân phải chăm chỉ lên!

- Giang phấn đấu học giỏi

- Giang hãy phấn đấu học giỏi!

- Giang phấn đấu học giỏi đi!

- Giang phải phấn đấu học giỏi!

Câu 2 trang 93 sgk Tiếng Việt lớp 4 tập 2

 Đặt câu khiến phù hợp với các tình huống sau

a. Vào giờ kiểm tra, chẳng may bút của em bị hỏng. Em biết bạn em có hai bút. Hãy nói với bạn một câu để mượn bút.

b. Em gọi điện cho bạn, gặp người ở đầu dây bên kia là bố của bạn. Hãy nói một câu với bác ấy để bác chuyển máy cho em nói chuyện với bạn em.

c) Em đang tìm nhà bạn bỗng gặp một chú từ một nhà gần đấy bước ra. Hãy nói một câu nhờ chú ấy chỉ đường.

Trả lời:

Em có thể đặt câu như sau:

a) Với bạn:

- Phương thông cảm cho mình mượn cái bút với!

- Phương ơi, bút của mình bị hỏng, cậu cho mình mượn cái bút kia đi!

b) Với bố của bạn:

- Dạ, bác làm ơn cho cháu được nói chuyện với Hoàng ạ!

- Nhờ bác chuyển máy cho Hoàng, cháu xin phép được nói chuyện cùng Hoàng ạ!

c) Với một người lớn:

- Chú ơi, nhờ chú chỉ giúp nhà bạn Hà ở đâu ạ!

- Chú làm ơn chỉ nhà bạn Hà cho cháu với ạ!

Câu 3 trang 93 sgk Tiếng Việt lớp 4 tập 2

Đặt câu khiến theo các yêu cầu sau:

a. Câu khiến có hãy ở trước động từ

b. Câu khiến có đi hoặc nào ở sau động từ

c. Câu khiến có xin hoặc mong ở trước chủ ngữ

Trả lời:

Em có thể đặt như sau:

a. Câu khiến có hãy ở trước động từ

- Em hãy ở nhà, bữa khác chị sẽ cho đi!

- Con hãy học bài đi!

b. Câu khiến có đi hoặc nào ở sau động từ

- Chúng mình ra bờ hồ dạo mát đi!

- Chúng mình cùng học bài đi nào!

c. Câu khiến có xin hoặc mong ở trước chủ ngữ

- Mong cậu giữ đúng lời hứa!

- Xin bố cho con được học thêm môn võ thuật ở nhà văn hóa thiếu nhi!

Câu 4 trang 93 sgk Tiếng Việt lớp 4 tập 2

Nêu tình huống có thể dùng các câu khiến nói trên.

Trả lời:

- Có thể dùng câu a trong trường hợp yêu cầu bạn phải nghiêm chỉnh học tập.

- Có thể dùng câu b khi yêu cầu tập thể cho bạn Nam vào thi đấu vật.

- Có thể dùng câu c yêu cầu cả lớp giữ trật tự chung để cuộc họp lớp đạt kết quả tốt.

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 4 có đáp án - Tuần 27

- Môn Tiếng Việt:

- Môn Toán:

- Môn Tiếng Anh: Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 4 - Tuần 27

—--------------------------------------------------------

>> Bài tiếp theo: Tập làm văn lớp 4 Tuần 27: Bài kiểm tra viết - Miêu tả cây cối

Ngoài ra các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm phần Tập làm văn 4, Giải SGK Giải VBT Tiếng Việt lớp 4 . Đồng thời, để củng cố kiến thức, mời các em tham khảo các phiếu bài tập Đọc hiểu Tiếng Việt 4 , Bài tập Luyện từ và câu 4 , Trắc nghiệm Tiếng Việt 4

Đánh giá bài viết
147 32.570
Sắp xếp theo

Luyện từ và câu lớp 4

Xem thêm