Giáo án Tiếng việt 4 tuần 27: Luyện từ và câu - Câu khiến

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Giáo án Tiếng việt 4
Luyện từ câu (Tiết 53)
CÂU KHIẾN
Ngày dạy: Thứ ........., ngày ..... tháng ..... năm 201...
I. Mục đích, yêu cầu :
1. Kiến thức: HS nắm được cấu tạo tác dụng của câu khiến (Nội dung ghi
nhớ)
2. năng: HS nhận biết được câu khiến trong đoạn trích (BT1, mục III);
bước đầu biết đặt câu khiến nói với bạn, với anh chị hoặc thầy (BT3).
3. Thái độ: Giáo dục HS luôn sử dụng câu đúng.
II. Chuẩn bị: Bảng phụ.
III. Hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Kiểm tra bài cũ:
- Gọi HS lên bảng tìm những từ ngữ cùng
nghĩa với từ "dũng cảm "
- Nhận xét, kết luận cho điểm HS
2. Bài mới:
a. Giới thiệu bài:
b. Hướng dẫn làm bài tập:
* Phần nhận xét
- HS thực hiện
- Lắng nghe
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Bài tập 1-2:
- Gọi 2 HS đọc yêu cầu nội dung.
Yêu cầu HS suy nghĩ - phát biểu ý kiến
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- GV Kết luận về lời giải đúng
Bài tập 3:
- Gọi HS đọc yêu cầu nội dung
HS tự đặt câu làm vào vở .
- GV chia bảng lớp làm 2 phần, mời 4-6 em
lên bảng –mỗi em một câu văn đọc câu
văn của mình vừa viết.
Gọi HS nhận xét, GV nhận xét t ra kết
luận
*Phần ghi nhớ: HS đọc nội dung Ghi nhớ
SGK
* Phần luyện tập:
Bài 1: HS nối tiếp nhau đọc yêu cầu của
- HS trao đổi theo cặp m vở .
- HS lên bảng gạch dưới câu khiến trong
mỗi đoạn văn .Gọi HS đọc các câu khiến
đó .
- HS trao đổi theo cặp
Chốt lời giải đúng
+ Mẹ mời sứ giả vào đây cho con! ...
+ Cuối câu khiến dấu chấm cảm .
-1 HS đọc thành tiếng lớp đọc thầm
- Tự viết vào vở
- HS trình bày lớp nhận xét
- HS đọc
- HS đọc bài lớp đọc thầm
- HS tiến hành thực hiện theo yêu cầu.
Viết vào vở
- HS phát biểu lớp b sung nhận xét
Đoạn a: - Hãy gọi người hàng hành vào
cho ta!
Đoạn b:- Lần sau, khi nhảy múa cần
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Bài 2: HS đọc yêu cầu của bài
- HS suy nghĩ trả lời giải bài tập làm
vào vở HS nối tiếp nhau báo cáo cả lớp
nhận xét, tuyên dương
Bài 3: Gọi HS đọc yêu cầu bài tập
- GV lưu ý: đặt câu khiến phải hợp với đối
tượng mình yêu cầu, đề nghị mong muốn.
HS nối tiếp nhau đặt câu làm vào vở
trình bày kết quả .
GV chốt ý nhận xét
3. Củng cố dặn dò:
Nhận xét tiết học
chú ý nhé! Đừng nhảy lên boong tàu!
Đoạn c: - Nhà vua hòan gươm lại cho
Long Vương!
- Con đi chặt cho đủ trăm đốt tre,
mang về đây cho ta .
- HS tìm 3 câu khiến trong SGK tiếng
việt của em
+ Vào ngay!
+ Đừng nhảy lên boong tàu!
HS đọc bài lớp đọc thầm
HS tiến hành thực hiện theo yêu
cầu.Viết vào vở
HS phát biểu lớp bổ sung nhận xét
-VD: Em xin phép cho em vào lớp ạ!
- HS tự làm bài

Giáo án Luyện từ và câu lớp 4

Giáo án Tiếng việt 4 tuần 27 - Luyện từ và câu - Câu khiến được biên soạn rõ ràng cho các thầy cô tham khảo soạn bài sẽ giúp các em hiểu được cấu tạo và tác dụng của câu khiến và biết nhận diện câu khiến, đặt câu khiến. Mời các thầy cô tham khảo chi tiết.

Giáo án Tiếng Việt 4 phần Luyện từ và câu: Câu khiến soạn theo chương trình chuẩn kiến thức, kỹ năng và đảm bảo các yêu cầu của Bộ GD&ĐT đề ra giúp các thầy cô nâng cao hiệu quả chất lượng giảng dạy, chuẩn bị tốt cho các bài dạy SGK Tiếng Việt 4 trên lớp.

Đánh giá bài viết
3 1.929
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án điện tử Tiếng việt 4 Xem thêm