Giáo án Tiếng việt 4 tuần 29: Chính tả: Ai đã nghĩ ra các chữ số 1, 2, 3, 4?

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Giáo án Tiếng việt 4
Chính tả (Tiết 29)
AI ĐÃ NGHĨ RA CÁC CHỮ SỐ 1, 2 , 3, 4? ...
Ngày dạy: Thứ ........., ngày ..... tháng ..... năm 201...
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: Nghe - viết đúng bài chính; trình bày đúng bài báo cáo ngắn
các chữ số.
2. năng: Làm đúng bài tập chính tả phân biệt các âm đầu dễ lẫn tr/ch
các tiếng vần viết êt/êch.
3. Thái độ: HS trình bày đúng đẹp bài chính tả
II. Đồ dùng dạy học: Bảng phụ
III. Hoạt động trên lớp:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. KTBC:
- GV nhận t bài chính t kiểm tra giữa
II.
2. Bài mới:
a. Giới thiệu bài:
b. Hướng dẫn viết chính tả:
- Gọi HS đọc bài viết:
- Mẩu chuyện này nói lên điều gì?
- Lắng nghe.
+ Lắng nghe.
+ Mẩu chuyện giải thích các chữ s 1,
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
- Yêu cầu các HS tìm các từ khó, đễ lẫn
khi viết chính t luyện viết.
+ GV yêu cầu HS gấp sách giáo khoa
nhớ lại để viết vào vở mẩu chuyện "Ai
đã nghĩ ra các chữ s 1 , 2 ,3 , 4 ,...?" .
HS soát lỗi tự bắt lỗi.
c. Hướng dẫn làm bài tập chính tả:
* Bài tập 2 :
- GV chỉ các ô trống giải thích bài tập 2
- Yêu cầu lớp đọc thầm sau đó thực hiện
làm bài vào vở.
- Yêu cầu HS nào làm xong thì lên bảng
- Yêu cầu HS nhận xét bổ sung bài bạn.
- GV nhận xét, chốt ý đúng, tuyên dương
những HS làm đúng ghi điểm từng
HS.
2, 3, 4 không phải do người A rập
nghĩ ra. Một nhà thiên văn người n
Độ khi sang Bát - đa đã ngẫu nhiên
truyền một bảng thiên văn các
chữ số Ấn Độ 1 ,2 ,3 ,4 ...)
+ HS viết vào giấy nháp các tiếng tên
riêng nước ngoài: Ấn Độ; Bát - đa; A-
rập.
+ Nghe viết bài vào vở.
+ Từng cặp soát lỗi cho nhau ghi s
lỗi ra ngoài lề tập.
- Quan sát, lắng nghe GV giải thích.
- Trao đổi, thảo luận tìm từ cần điền
mỗi câu rồi ghi vào phiếu.
- Bổ sung.
+ Thứ tự c từ âm đầu s / x cần
chọn để điền là:
a/ Viết với tr: trai , trái , trải , trại
- tràm trám, trảm , trạm
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
- tràn , trán
- trâu , trầu , trấu , trẩu.
- trăng , trắng
- trân , trần , trấn , trận .
* Đặt câu:
- tới lớp em sẽ đi cắm trại.
- Đức vua hạ lệnh xử trảm kẻ gian ác.
- Nước tràn qu bờ đê.
- Gạo n nhiều sạn trấu .
- Trăng đêm nay tròn vành vạnh .
- Trận đánh diễn ra rất ác liệt .
+ Viết với âm ch là:
- chai, chài , chái, chải, chãi ,
- chạm , chàm
- chan , chán , chạn
- châu , chầu , chấu , chậu .
- chăng , chằng , chẳng , chặng
- chân , chần , chấn , chận
* Đặt câu:
- Người dân ven biển phần lớn làm
nghề chài lưới .

Giáo án Chính tả lớp 4

Giáo án Tiếng việt 4 tuần 29: Chính tả: Ai đã nghĩ ra các chữ số 1, 2, 3, 4? giúp học sinh nhanh chóng biết được nghe và viết lại đúng chính tả bài: Ai đã nghĩ ra các chữ số: 1, 2, 3, 4? Đồng thời, viết đúng các tên riêng nước ngoài, trình bày đúng đoạn văn, tiếp tục luyện viết đúng những tiếng có âm đầu dễ lẫn ch/tr. Mời các thầy cô tham khảo chi tiết.

Giáo án Tiếng Việt 4 phần Chính tả: Ai đã nghĩ ra các chữ số 1, 2, 3, 4? soạn theo chương trình chuẩn kiến thức, kỹ năng và đảm bảo các yêu cầu của Bộ GD&ĐT đề ra giúp các thầy cô nâng cao hiệu quả chất lượng giảng dạy, chuẩn bị tốt cho các bài dạy SGK Tiếng Việt 4 trên lớp.

Đánh giá bài viết
3 771
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án điện tử Tiếng việt 4 Xem thêm