Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giáo án Tin học 6: Bài tập (chương IV)

Giáo án Tin học 6: Bài tập

Giáo án Tin học 6: Bài tập (chương IV) là tài liệu giáo án điện tử lớp 6 hay dành cho quý thầy cô tham khảo. Hi vọng tài liệu này sẽ giúp quý thầy cô hoàn thành giáo án Tin học 6 nhanh chóng và hiệu quả nhất. Chúc quý thầy cô dạy tốt!

BÀI TẬP

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Củng cố cho học sinh kiến thức một số bài chương 4 soạn thảo văn bản.

2. Kĩ năng: Học sinh biết vận dụng các kiến thức đã được học vào làm các bài tập.

3. Thái độ: Học tập nghiêm túc, có ý thức tự giác, tinh thần vươn lên vượt qua khó khăn.

II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên: Sách giáo khoa, phòng máy, giáo án, máy chiếu.

2. Học sinh: Vở ghi, sách giáo khoa.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

1. Ổn định lớp: (1’)

6A1:................................................................................................................

6A2:................................................................................................................

6A3:................................................................................................................

2. Kiểm tra bài cũ:

Lồng ghép trong nội dung bài tập.

3. Bài mới:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

Nội dung ghi bảng

Hoạt động 1: (20’) Ôn tập lí thuyết.

+ GV: Hệ thống các câu hỏi cho HS thảo luận nhóm và trình bày.

1. Các yêu cầu cơ bản khi trình bày trang văn bản?

+ GV: Gọi một HS nhắc lại nội dung kiến thức đã được học, các bạn khác lắng nghe ghi nhớ kiến thức.

2. Phần biệt lề trang và lề đoạn văn.

+ GV: Gọi một HS nhắc lại nội dung kiến thức đã được học.

3. Các thao tác thực hiện chọn hướng trang và đặt lề trang.

4. Xem trước khi in. Thao tác in văn bản đơn giản.

5. Các bước tìm phần văn bản.

+ GV: Yêu cầu HS thực hiện các thao tác trên máy.

6. Các bước thay thế.

+ GV: Gọi một HS nhắc lại nội dung kiến thức đã được học, các bạn khác lắng nghe ghi nhớ kiến thức.

+ GV: Cho HS thực hiện thao tác.

7. Các bước chèn hình ảnh vào văn bản.

+ GV: Gọi một HS nhắc lại nội dung kiến thức đã được học, các bạn khác lắng nghe ghi nhớ kiến thức.

8. Thay đổi bố trí hình ảnh trên văn bản.

+ GV: Gọi một HS nhắc lại nội dung kiến thức đã được học, các bạn khác lắng nghe ghi nhớ kiến thức.

9. Các bước tạo bảng.

+ GV: Gọi một HS nhắc lại nội dung kiến thức đã được học, các bạn khác lắng nghe ghi nhớ kiến thức.

+ GV: Yêu cầu HS thực hiện các thao tác trên máy.

10. Thay đổi kích thước của hàng hay cột.

11. Chèn thêm hàng hoặc cột.

+ GV: Gọi một HS nhắc lại nội dung kiến thức đã được học.

+ GV: Yêu cầu HS thực hiện các thao tác trên máy.

12. Xóa hàng, cột hoặc bảng.

+ GV: Yêu cầu HS thực hiện các thao tác trên máy.

+ GV: Quan sát hướng dẫn.

+ HS: Thảo luận theo nhóm, hệ thống kiến thức theo hướng dẫn.

+ HS: Các yêu cầu cơ bản là:

- Chọn hướng trang: trang đứng hay trang nằm ngang.

- Đặt lề trang: Lề trái, lề phải, lề trên và lề dưới.

+ HS: Lề đoạn văn được tính từ lề trang và có thể “thò” ra ngoài lề trang.

+ HS: Chọn lệnh File → Page Setup sau đó chọn trang Margins thao tác thực hiện.

+ HS: Nháy chuột vào nút lệnh Print (In). Nháy nút Print Preview để kiểm tra trình bày của trang.

+ HS: Chọn lệnh Edit → Find...

1. Gõ nội dung cần tìm.

2. Nháy Find Next để tìm.

+ HS: Edit → Replace...

1. Gõ nội dung cần thay thế.

2. Gõ nội dung cần thay thế.

3. Nháy nút Find Next để tìm.

4. Nháy nút Replace để thay thế.

+ HS: Thực hiện các bước:

1. Đặt con trỏ vào vị trí cần chèn.

2. Chọn lệnh Insert → Picture → From File... xuất hiện hộp thoại.

3. Chọn tệp đồ họa nháy Insert.

+ HS: Các bước thực hiện:

1. Nháy chuột chọn hình ảnh đó.

2. Chọn lệnh Format → Picture…

3. Chọn In line with text hoặc Square và nháy OK.

+ HS: Các bước thực hiện:

1. Chọn Insert Table (Chèn bảng) trên thanh công cụ chuẩn.

2. Nhấy giữ nút trái chuột và di chuyển chuột để chọn số hàng, số cột cho bảng rồi thả nút chuột.

+ HS: Thao tác thực hiện văn bản trên máy.

+ HS: Các bước thực hiện:

1. Đưa con trỏ vào 1 ô trong cột.

2. Chọn lệnh Table → Insert → Columns to the Left hoặc Table → Insert → Columns to the Right

+ HS: Xóa sử dụng các lệnh sau:

- Hàng: Table → Delete → Rows.

- Cột: Table → Delete → Columns

- Bảng: Table → Delete → Table.

1. Ôn tập lí thuyết.

Bài 18: Trình bày trang văn bản và in.

1. Các yêu cầu cơ bản khi trình bày trang văn bản?

2. Phần biệt lề trang và lề đoạn văn.

3. Các thao tác thực hiện chọn hướng trang và đặt lề trang.

4. Xem trước khi in. Thao tác in văn bản đơn giản.

Bài 19: Tìm kiếm và thay thế.

5. Các bước tìm phần văn bản.

6. Các bước thay thế.

Bài 20: Thêm hình ảnh minh họa.

7. Các bước chèn hình ảnh vào văn bản.

8. Thay đổi bố trí hình ảnh trên văn bản.

Bài 21: Trình bày cô động bằng bảng.

9. Các bước tạo bảng.

10. Thay đổi kích thước của hàng hay cột.

11. Chèn thêm hàng hoặc cột.

12. Xóa hàng, cột hoặc bảng.

Hoạt động 2: (23’) Bài tập.

+ GV: Yêu cầu HS gõ một đoạn của bài thơ Tiểu đội xe không kính, chèn hình ảnh vào cho phù hợp.

+ GV: Tạo một bảng theo mẫu. Gồm 3 hàng và 4 cột, nhập dữ liệu chỉnh sửa trình bày trong bảng.

+ GV: Yêu cầu HS thực hiện định dạng theo những nội dung đã được học cho phù hợp.

+ GV: Yêu cầu một số HS lên bảng thực hiện các thao tác.

+ GV: Yêu cầu các bạn khác quan sát theo dõi và nhận xét.

+ GV: Nhận xét và sửa các lỗi sai mà các em không thực hiện được.

+ HS: Thực hiện gõ văn bản và chèn hình ành và văn bản.

+ HS: Thực hiện theo mẫu trình bày theo yêu cầu của GV đưa ra.

+ HS: Vận dụng các kiến thức đã được học trình bày văn bản đẹp và khoa học, hợp lý.

+ HS: Một số HS lên bảng thực hiện các thao tác.

+ HS: Các bạn khác theo dõi và nhận xét bài làm của các bạn.

+ HS: Chú ý lắng nghe và sửa chữa những sai sót gặp phải.

2. Bài tập.

- Gõ một đoạn của bài thơ Tiểu đội xe không kính, chèn hình ảnh vào.

- Tạo một bảng theo mẫu.

4. Củng cố:

  • Củng cố trong nội dung bài tập.

5. Dặn dò: (1’)

  • Học bài chuẩn bị cho nội dung bài ôn tập và kiểm tra 1 tiết thực hành.

IV. RÚT KINH NGHIỆM:

......................................................................................................................................................

Đánh giá bài viết
1 200
Sắp xếp theo

    Giáo án Tin học 6

    Xem thêm