Cô Linh - Tiếng Anh THCS Lịch Sử Lớp 10

Hãy kể một số tri thức lịch sử, bài học lịch sử em tiếp nhận trong quá trình học tập môn lịch sử đã được em vận dụng vào thực tiễn

4
4 Câu trả lời
 • Friv ッ
  Friv ッ

  * Tri thức lịch sử: sự sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và các nước Đông Âu năm 1991.

  * Bài học lịch sử được vận dụng vào thực tiễn:

  - Kiên trì sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; thực hiện xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; đoàn kết được toàn dân tộc.

  - Học tập và vận dụng những thành tựu khoa học - kĩ thuật tiên tiến, nắm bắt và hòa nhập với xu thế của thời đại.

  - Tập trung phát triển kinh tế một cách toàn diện, ưu tiên phát triển những ngành Việt Nam có thế mạnh.

  - Nêu cao tinh thần cảnh giác, có chính sách phù hợp với các thế lực thù địch trong, ngoài nước. Xây dựng mô hình xã hội chủ nghĩa phù hợp với hoàn cảnh Việt Nam.

  Trả lời hay
  23 Trả lời 09:00 20/08
  • Mít
   Mít

   Bữa tui chép đáp án ở bài Giải Sử 10 CTST Bài 2

   Trả lời hay
   1 Trả lời 09:00 20/08
   • Heo Ú
    Heo Ú

    Bạn nào có đáp án cho mình xin với ạ

    Trả lời hay
    1 Trả lời 09:00 20/08
    • Khang Anh
     Khang Anh

     Hóng

     0 Trả lời 09:19 20/08
     Lịch Sử Xem thêm