Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm
Khang Anh Tin học Lớp 12

Hãy liệt kê các thao tác cơ bản khi làm việc với bảng

2
2 Câu trả lời
 • Bọ Cạp
  Bọ Cạp

  Các thao tác cơ bản khi làm việc với bảng.

  - Cập nhật dữ liệu:

  + Thêm (Add): Nháy nút New Record (>*);

  + Chỉnh sửa (Edit): Ở chế độ hiển thị trang dữ liệu của bảng có thể sửa giá trị các bản ghi hiện thời;

  + Xóa (Delete) bản ghi hiện thời: Nháy nút (>x);

  - Sắp xếp và lọc dữ liệu: sắp tăng, giảm theo trường (ở chế độ hiển thị trang dữ liệu của bảng), lọc ra các bản ghi thỏa mãn một số điều kiện (có hai cách: lọc theo ô dữ liệu đang chọn, lọc theo mẫu).

  - Tìm kiếm đơn giản: Tìm kiếm các bản ghi có giá trị của một trường (hoặc một phần của trường) là một cụm từ nào đó.

  - Thay thế.

  - In dữ liệu.

  0 Trả lời 03/12/21
  • Xucxich14
   Xucxich14

   Bạn tham khảo lời giải ở bài Giải bài tập SGK Tin học 12 bài 5 này bạn

   0 Trả lời 03/12/21

   Tin học

   Xem thêm