Trần Nguyễn Ánh Thư Tin học

Hãy trình bày sự thể hiện về mặt cấu trúc trong mô hình cơ sở dữ liệu

quan hệ?

3
3 Câu trả lời
 • Lanh chanh
  Lanh chanh

  - Yếu tố của một hệ CSDL:

  + Cấu trúc dữ liệu

  + Các thao tác, phép toán trên dữ liệu

  + Các ràng buộc dữ liệu.

  - Mô hình dữ liệu quan hệ (gọi tắt là mô hình quan hệ) được E. F. Codd đề xuất năm 1970. Trong khoảng ba mươi năm trở lại đây, các hệ CSDL xây dựng theo mô hình quan hệ được dùng rất phổ biến.

  - Về mặt cấu trúc:

  + Dữ liệu được thể hiện trong các bảng.

  + Mỗi bảng bao gồm các hàng và các cột thể hiện thông tin về một chủ thể.

  + Các cột biểu thị các thuộc tính của chủ thể và tên cột thường là tên của thuộc tính.

  + Mỗi hàng biểu thị cho một cá thể, gồm một bộ các giá trị tương ứng với các cột.

  Trả lời hay
  2 Trả lời 23:27 12/03
 • Cute phô mai que
  Cute phô mai que

  Trong mô hình quan hệ, về mặt cấu trúc dữ liệu được thể hiện trong các bảng. Mỗi bảng bao gồm các hàng và các cột thể hiện thông tin về một chủ thể. Các cột biểu thị các thuộc tính, mỗi hàng biểu thị cho một cá thể.

  0 Trả lời 23:26 12/03
 • Pé Thỏ
  Pé Thỏ

  Xem lời giải sách giáo khoa bài Cơ sở dữ liệu tại https://vndoc.com/giai-bai-tap-sgk-tin-hoc-12-bai-10-153995

  0 Trả lời 11:35 13/03

Tin học

Xem thêm