Thoan Nguyen Khoa Học Tự Nhiên

Hệ thống nội dung chương trình môn KHTN6 mà em đã học

3
3 Câu trả lời
 • Đội Trưởng Mỹ
  Đội Trưởng Mỹ

  Nội dung: 

  - Mở đầu

  - Các thể (trạng thái) của chất

  - Oxygen (oxi) và không khí

  - Một số vật liệu, nhiên liệu, nguyên liệu, lương thực, thực phẩm thông dụng; tính chất và ứng dụng của chúng

  - Chất tinh khiết, hỗn hợp, dung dịch

  - Tách chất ra khỏi hỗn hợp

  - Tế bào – đơn vị cơ sở của sự sống

  - Từ tế bào đến cơ thể

  - Đa dạng thế giới sống

  - Các phép đo

  - Lực

  - Năng lượng

  - Trái Đất và bầu trời

  0 Trả lời 16:16 19/05
  • Gấu Đi Bộ
   Gấu Đi Bộ

   Nội dung

   * Mở đầu

   * Các thể (trạng thái) của chất

   – Sự đa dạng của chất

   – Ba thể (trạng thái) cơ bản của chất

   – Sự chuyển đổi thể (trạng thái) của chất

   * Oxygen (oxi) và không khí

   * Một số vật liệu, nhiên liệu, nguyên liệu, lương thực, thực phẩm thông dụng; tính chất và ứng dụng của chúng

   – Một số vật liệu

   – Một số nhiên liệu

   – Một số nguyên liệu

   – Một số lương thực – thực phẩm

   * Chất tinh khiết, hỗn hợp, dung dịch

   * Tách chất ra khỏi hỗn hợp

   * Tế bào – đơn vị cơ sở của sự sống

   – Khái niệm tế bào

   – Hình dạng và kích thước tế bào

   – Cấu tạo và chức năng tế bào

   – Sự lớn lên và sinh sản của tế bào

   – Tế bào là đơn vị cơ sở của sự sống

   * Từ tế bào đến cơ thể

   – Từ tế bào đến mô

   – Từ mô đến cơ quan

   – Từ cơ quan đến hệ cơ quan

   – Từ hệ cơ quan đến cơ thể

   * Đa dạng thế giới sống

   – Sự đa dạng các nhóm sinh vật

   – Phân loại thế giới sống

   + Virus và vi khuẩn:

   + Đa dạng nguyên sinh vật:

   + Đa dạng nấm:

   + Đa dạng thực vật:

   + Đa dạng động vật:

   – Vai trò của đa dạng sinh học trong tự nhiên

   – Bảo vệ đa dạng sinh học

   – Tìm hiểu sinh vật ngoài thiên nhiên

   * Các phép đo

   – Đo chiều dài, khối lượng và thời gian

   – Thang nhiệt độ Celsius, đo nhiệt độ

   * Lực

   – Lực và tác dụng của lực

   – Lực tiếp xúc và lực không tiếp xúc

   – Ma sát

   – Khối lượng và trọng lượng

   – Biến dạng của lò xo

   * Năng lượng

   – Khái niệm về năng lượng

   – Một số dạng năng lượng

   – Sự chuyển hoá năng lượng

   – Năng lượng hao phí

   – Năng lượng tái tạo

   – Tiết kiệm năng lượng

   * Trái Đất và bầu trời

   – Chuyển động nhìn thấy của Mặt Trời

   – Chuyển động nhìn thấy của Mặt Trăng

   – Hệ Mặt Trời

   – Ngân Hà

   0 Trả lời 16:21 19/05
   • Lê Jelar
    0 Trả lời 16:21 19/05

    Khoa Học Tự Nhiên

    Xem thêm