Thị Băng Băng Nguyễn Tin học lớp 11

Khi nhập số vào ô tính, dữ liệu được tự động căn bên nào?

Trắc nghiệm môn Tin học

Tự luận môn Tin học 

3
3 Câu trả lời
 • Bé Cún
  Bé Cún

  Tự luận 1:

  * Hệ điều hành là tập hợp các chương trình được tổ chức thành một hệ thống với nhiệm vụ:

  + Đảm bảo tương tác giữa người dùng với máy tính.

  + Cung cấp các phương tiện và dịch vụ để điều phối thực hiện các chương trình.

  + Quản lí chặt chẽ các tài nguyên của máy, tổ chức khai thác chúng một cách thuận tiện và tối ưu.

  - Hệ điều hành đóng vai trò cầu nối giữa thiết bị với người dùng và giữa thiết bị với các chương trình thực hiện trên máy. Hệ điều hành cùng với các thiết bị kĩ thuật (máy tính và thiết bị ngoại vi) tạo thành một hệ thống

  * Phần mềm ứng dụng là phần mềm được viết để giúp giải quyết các công việc thường gặp như soạn thảo văn bản, quản lí học sinh, xếp thời khoá biểu, xử lí ảnh, trò chơi.

  - Sử dụng phần mềm công cụ để tạo ra các phần mềm khác.

  - Phần mềm tiện ích giúp cho ta làm việc với máy tính thuận lợi hơn.

  0 Trả lời 08:40 31/12
 • Bảnh
  Bảnh

  22. căn phải

  23. B và C

  24. B

  25. D

  0 Trả lời 08:40 31/12
 • mineru
  0 Trả lời 08:44 31/12

Tin học

Xem thêm