Nguyễn Linh An Địa Lý Lớp 10,

Khu vực nào trên Trái Đất cho hiện tượng Mặt Trời lên thiên đỉnh mỗi năm 2 lần

Dựa vào hình 6.1 và kiến thức đã học, hãy xác định khu vực nào trên Trái Đất cho hiện tượng Mặt Trời lên thiên đỉnh mỗi năm 2 lần? Nơi nào chỉ một lần? Khu vực nào không có hiện tượng Mặt Trời lên thiên đỉnh? Tại sao?

Khu vực nào trên Trái Đất cho hiện tượng Mặt Trời lên thiên đỉnh mỗi năm 2 lần

3
3 Câu trả lời
 • Bạch Dương
  Bạch Dương

  - Khu vực có hiện tượng Mặt Trời lên thiên đỉnh mỗi năm hai lần : giữa hai chí tuyến Bắc và Nam (nội chí tuyến).

  - Các địa điểm nằm trên hai chí tuyến chỉ có một lần Mặt Trời lên thiên đỉnh: đường chí tuyến Bắc và đường chí tuyến Nam.

  Vì: Trái Đất đang chuyển động xung quanh Mặt Trời với trục nghiêng (66độ33' với pháp tuyến của mặt phẳng quỹ đạo Trái Đất) và không đổi phương. Do đó, tia nắng vuông góc với tiếp tuyến ở một bề mặt Trái Đất sẽ lần lượt di chuvển từ 23̊ 27’ N lên 23̊ 27' B. Trong vòng 1 năm, các địa điểm nội chí tuyến đều có hai lần Mặt Trời lên thiên đỉnh.

  - Khu vực không có hiện tượng Mặt Trời lên thiên đỉnh : từ chí tuyến về hai cực.

  Vì: trục Trái Đất nghiêng với mặt phẳng quỹ đạo một góc bằng 66độ33'. Để tạo góc 90 độ thì góc phụ phải là 23độ27', trong khi đó các địa điểm ở ngoại chí tuyến đều có vĩ độ lớn hơn 23độ27’.

  3 Trả lời 07:56 09/08
  • Khang Anh
   Khang Anh

   chuẩn ạ

   0 Trả lời 15:12 14/10
 • Ỉn
  Ỉn

  - Khu vực có Mặt Trời lên thiên đỉnh hai lần: nội 2 chí tuyến Bắc Nam.

  - Khu vực có Mặt Trời lên thiên đỉnh một lần: hai đường chí tuyến.

  - Khu vực không có Mặt Trời lên thiên đỉnh: từ ngoài hai chí tuyến về hai cực.

  Vì trục Trái Đất nghiêng không đổi phương khi chuyển động quanh Mặt Trời ( được tạo bởi 1 góc so với mặt phẳng quỹ đạo là 66°33’)nên khu vực nào tiếp xúc nhiều với Mặt trời sẽ xảy ra hiện tượng lên thiên đỉnh.

  2 Trả lời 07:57 09/08
  • Song Ngư
   Song Ngư

   - Khu vực có hiện tượng Mặt Trời lên thiên đỉnh mỗi năm hai lần : giữa hai chí tuyến Bắc và Nam (nội chí tuyến).

   - Các địa điểm nằm trên hai chí tuyến chỉ có một lần Mặt Trời lên thiên đỉnh,đó là ngày 22/6 ở chí tuyến Bắc và 22/12 ở chí tuyến Nam.

   - Khu vực không có hiện tượng Mặt Trời lên thiên đỉnh : ngoại chí tuyến. Vì trục Trái Đất nghiêng với mặt phẳng quỹ đạo (mặt phẳng chứa quỹ đạo Trái Đất) một góc = 66″33 . Để tạo góc 90″ thì góc phụ phải là 23°27, trong khi đó các địa điểm ở ngoại chí tuyến đều có vĩ độ lớn hơn 23′ 27 .

   1 Trả lời 07:56 09/08
   Địa Lý Xem thêm