Hồng Minh Khánh Phong lớp 7/3 Công nghệ lớp 7

Làm đất thuộc công đoạn nào trong quy trình trồng trọt?

A. Đầu tiên

B. Cuối cùng

C. Thứ hai

D. Thứ ba 

 

4
4 Câu trả lời
 • Lang băm
  Lang băm

  Bạn xem bài: https://vndoc.com/cong-nghe-7-bai-3-quy-trinh-trong-trot-270140

  Trả lời hay
  1 Trả lời 11:54 11/01
 • Nhân Mã
  Nhân Mã

  - Quy trình trồng trọt là một chuỗi công việc được tiến hành theo một trình tự nhất định khi trồng trọt.

  Các bước cơ bản trong quy trình trồng trọt:

  + Bước 1: Làm đất, bón phân lót.

  + Bước 2: Gieo hạt, trồng cây con.

  + Bước 3: Chăm sóc và phòng trừ sâu, bệnh.

  + Bước 4: Thu hoạch.

  >>> Đáp án A nha

  0 Trả lời 11:51 11/01
 • Phúc Huy
  Phúc Huy

  Chọn đáp án A nha

  Quy trình trồng trọt: Làm đất, bón phân lót -> Gieo hạt, trồng cây con -> Chăm sóc và phòng trừ sâu, bệnh -> Thu hoạch.

  0 Trả lời 11:53 11/01
 • lê huỳnh kiều my
  lê huỳnh kiều my

  Làm đất thuộc công đoạn nào trong quy trình trồng trọt?

  A. Đầu tiên


  B. Cuối cùng

  C. Thứ hai

  D. Thứ ba


  0 Trả lời 17:45 12/01

Công nghệ

Xem thêm