Nhím cute Hỏi Chung Lớp 4

luyện từ và câu tuần 12

đặt câu với từ đỏ, cao, vui

1
1 Câu trả lời
 • Nhi Đỗ
  Nhi Đỗ

  Từ đỏ => Cờ đỏ sao vàng

  Từ cao => Mẹ em rất cao

  Từ vui => Bà em rất vui vẻ

  0 Trả lời 2 ngày trước
  Hỏi Chung Xem thêm