Lý thuyết và bài tập trắc nghiệm chuyên đề tổ hợp - xác suất

1 3.251

Lý thuyết và bài tập chuyên đề tổ hợp - xác suất

Lý thuyết và bài tập trắc nghiệm chuyên đề tổ hợp - xác suất. Tài liệu tóm tắt lý thuyết, công thức tính hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp, nhị thức Newton, biến cố và xác suất. Cùng với đó là 225 bài tập trắc nghiệm thuộc chuyên đề tổ hợp - xác suất. Mời các bạn cùng tham khảo.

Lý thuyết và bài tập chuyên đề tổ hợp - xác suất

Lý thuyết và bài tập chuyên đề tổ hợp - xác suất

Lý thuyết và bài tập chuyên đề tổ hợp - xác suất

Lý thuyết và bài tập chuyên đề tổ hợp - xác suất

Tài liệu vẫn còn, mời các bạn tải về

Đánh giá bài viết
1 3.251
Trắc nghiệm Giải Tích 11 Xem thêm