Mẫu đơn xin phúc khảo bài thi viên chức

Mẫu đơn xin phúc khảo bài thi viên chức

Mẫu đơn xin phúc khảo dành cho thí sinh dự tuyển viên chức được dùng để điền khi thí sinh có nhu cầu xem xét điểm thi viên chức. Sau khi nhận được kết quả bài thi, thí sinh sẽ viết đơn và gửi đến Hội đồng tuyển dụng công chức, viên chức tỉnh/thành phố để kiểm tra lại điểm. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về mẫu đơn xin phúc khảo bài thi viên chức tại đây.

Mẫu đơn xin phúc khảo bài thi viên chức tại đây.

Mẫu đơn xin phúc khảo bài thi viên chức

Mời các bạn tham khảo bản text mẫu đơn xin phúc khảo bài thi viên chức

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------

..............., ngày ..... tháng ..... năm 20.........

ĐƠN XIN PHÚC KHẢO
(Dành cho thí sinh dự tuyển viên chức)

Kính gửi: Hội đồng tuyển dụng công chức, viên chức tỉnh .......

Tên tôi là: .......................................................................... Nam, nữ: .............................

Ngày sinh: ......................................................................................................................

Thường trú: ....................................................................................................................

Địa chỉ và điện thoại liên lạc: ............................................................................................

Tốt nghiệp trường: ........................................... Trình độ: .................... Chuyên ngành .......

Đơn vị dự tuyển: ..............................................................................................................

SBD .................................................................. Chuyên ngành: ......................................

Sau khi xem thông báo của Hội đồng thi tuyển dụng công chức, viên chức tỉnh ....................................... năm 20....... về kết quả học tập và bài kiểm tra trắc nghiệm chuyên ngành của tôi như sau:

1. Điểm TBC học tập: ..............điểm.

2. Điểm TBC tốt nghiệp: ..............điểm.

3. Môn nghiệp vụ chuyên ngành (trắc nghiệm): ..............điểm.

Với kết quả như trên, tôi làm đơn đề nghị Hội đồng tuyển dụng xem xét và phúc khảo lại điểm cho tôi:

1. Điểm .............................................................................................................................

2. Điểm .............................................................................................................................

3. Điểm .............................................................................................................................

Tôi xin chân thành cảm ơn./.

  ............, ngày....tháng.....năm.....
  Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)
Đánh giá bài viết
4 7.449
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm