Pé heo Sinh học Lớp 10

Nêu các cấp độ tổ chức sống mà em đã học? Tại sao nói tế bào là đơn vị cơ sở của sự sống?

3
3 Câu trả lời
 • Chuột Chít
  Chuột Chít

  - Các cấp độ tổ chức sống đã học: phân tử, bào quan, tế bào, mô, cơ quan, hệ cơ quan, cơ thể, quần thể, quần xã – hệ sinh thái.

  - Tế bào là đơn vị cơ bản của sự sống vì:

  + Tế bào là đơn vị cơ bản cấu tạo nên mọi cơ thể sống: Mọi cơ thể sống đều được cấu tạo từ tế bào.

  + Tế bào là đơn vị chức năng của mọi cơ thể sống: Các hoạt động đặc trưng của sự sống như chuyển hóa vật chất và năng lượng, sinh trưởng, cảm ứng, sinh sản,… đều được diễn ra trong tế bào. Hoạt động sống ở cấp độ tế bào là cơ sở để thực hiện hoạt động sống ở cấp độ cơ thể.

  0 Trả lời 3 ngày trước
  • 『亗ADK』|ʚGVFɞ | Zenii ...
   『亗ADK』|ʚGVFɞ | Zenii ...

   Mình hóng đáp án với bạn ơi

   0 Trả lời 3 ngày trước
   • Lang băm
    Lang băm

    Bữa tui chép đáp án ở bài Giải Sinh 10 CD Bài 4

    0 Trả lời 3 ngày trước
    Sinh học Xem thêm