Nai Con Sinh học Lớp 10

Trình bày quan hệ phụ thuộc nhau giữa các cấp độ tổ chức sống

3
3 Câu trả lời
 • Đội Trưởng Mỹ
  Đội Trưởng Mỹ

  Quan hệ phụ thuộc nhau giữa các cấp độ tổ chức sống được thể hiện trong quan hệ thứ bậc về cấu trúc và chức năng:

  - Quan hệ thứ bậc về cấu trúc: Cấp độ tổ chức lớn hơn được hình thành từ cấp độ tổ chức nhỏ hơn liền kề.

  - Quan hệ thứ bậc về chức năng:

  + Các phân tử, bào quan chỉ thực hiện được chức năng sống khi là những yếu tố cấu thành tế bào.

  + Tế bào là đơn vị cấu trúc và chức năng của mọi cơ thể sống.

  + Cơ thể đa bào qua quá trình sinh trưởng, phát triển với cơ chế phân hóa hình thành các cơ quan, bộ phận thực hiện chức năng tương ứng của cơ thể.

  + Các cá thể cùng loài phân bố trong khu vực nhất định tương tác với nhau trong các mối quan hệ cùng loài tạo nên quần thể.

  + Các quần thể khác loài sống trong cùng một khu vực nhất định tương tác với nhau trong các mối quan hệ cùng loài và khác loài hình thành nên quần xã sinh vật.

  + Quần xã sinh vật tương tác với môi trường sống hình thành hệ sinh thái.

  + Các hệ sinh thái trên Trái Đất hình thành Sinh Quyển.

  0 Trả lời 09:51 06/08
  • Anh nhà tui
   Anh nhà tui

   Trong bài Giải Sinh 10 CD Bài 3 có đáp án

   0 Trả lời 09:51 06/08
   • chouuuu ✔
    chouuuu ✔

    Tui cũng kiếm mãi mà chưa ra đáp án này

    0 Trả lời 09:51 06/08
    Sinh học Xem thêm