Tin học Lớp 12

Nêu thứ tự các thao tác tạo biểu mẫu bằng thuật sĩ

Hãy nêu thứ tự các thao tác tạo biểu mẫu bằng thuật sĩ

3
3 Câu trả lời
 • Phước Thịnh
  Phước Thịnh

  Thao tác tạo biểu mẫu bằng thuật sĩ:

  Bước 1: Nháy đúp Create form by using wizard;

  Bước 2: Trong hộp thoại Form Wizard;

  - Chọn bảng (hoặc mẫu hỏi) từ ô Tables/Queries;

  - Chọn các trường đưa vào biểu mẫu từ ô Available Fields;

  - Nháy Next để tiếp tục.

  Bước 3: Chọn bố cục (layout) biểu mẫu, kiểu dáng (style) biểu mẫu, tên biểu mẫu.

  Bước 4: Có thể đánh dấu chọn Open the form to view or enter information để xem hay nhập dữ liệu hoặc chọn Modify the form'sdesign để chuyển sang chế độ thiết kế cho phép tiếp tục sửa biểu mẫu.

  0 Trả lời 04/12/21
 • Bi
  Bi

  Mình mới chép đáp án trong bài Giải bài tập SGK Tin học 12 bài 6, có đầy đủ đáp án đó

  Trả lời hay
  1 Trả lời 04/12/21
 • Mỡ
  Mỡ

  - Đầu tiên chọn bảng muốn tạo biểu mẫu.

  - Sau đó nhấn vào create. Nhấn vào More Forms rồi chọn Form Wizard.

  - Chọn những trường ta muốn cho vào biểu mẫu.

  - Kết thúc tạo form bằng wizard nếu ta không muốn tự thiết kế thêm gì nữa.

  - Cuối cùng sẽ cho ra kết quả

  0 Trả lời 04/12/21

Tin học

Xem thêm