Sans God

Người ta xếp các khối lập phương nhỏ có cạnh là 1cm được một khối lập

phương lớn có diện tích toàn phần là 150 cm^2.Sau đó người ta sơn tất cả các mặt của khối lớn đó . Hỏi có bao nhiêu khối lập phương nhỏ được sơn 2 mặt?

1
1 Câu trả lời
 • Song Ông
  Song Ông

  Thank you cảm ơn rất nhiều nhé thank you là cảm ơn cảm ơn bạn

  0 Trả lời 19:55 03/04

  Hỏi bài

  Xem thêm