Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt là 40

Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt

Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt là 40 được VnDoc biên soạn những dạng câu hỏi bài tập điển hình thường hay xuất hiện trong bài học trên lớp cũng như bài kiểm tra, từ đó đưa ra phương pháp giải chi tiết đầy đủ, giúp các bạn học sinh nắm được nội dung phương pháp. Từ đó vận dụng giải các dạng câu hỏi bài tập liên quan đến xác định số khối, tính số hạt trong nguyên tử. Mời các bạn tham khảo.

Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt là 40 Tổng số hạt mang điện nhiều hơn tổng số hạt không mang điện là 12 hạt. Nguyên tử X có số khối là

A. 27

B. 26.

C. 28.

D. 23.

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết 

Nguyên tử có 3 hạt cơ bản là proton, notron, electron

=> Tổng số hạt = P + E + N = 2Z + N = 40 (Vì số P = E) (1)

Theo đề bài ta có số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 12

=> P + E – N = 2Z – N = 12 (2)

Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình

\left\{\begin{array}{l}2Z+N=40\\\;2Z\;–\;N=12\end{array}\Rightarrow\right.\left\{\begin{array}{l}Z=13\\N=14\end{array}\right.

=> Số khối A = Z + N = 27

Phương pháp giải các dạng bài tập liên quan

+) Tổng số hạt = P + E + N = 2Z + N

+) Số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện: P + E – N = 2Z – N

+) Số khối A = Z + N

Bài tập vận dụng liên quan 

Câu 1. Một nguyên tử nguyên tố X có tổng số hạt electron, proton và notron là 34. Trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mạng điện là 10.

a) Tính số hạt electron, proton và notron trong nguyên tử X

b) Cho biết tên gọi, kí hiệu hóa học và nguyên tử khối của X

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết 

Nguyên tử X  tổng số hạt P, N,  E là 34

→ P + N + E = 34 → 2P + N = 34  (Vì P =  E) (1)

Theo đề bài số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 10

→ P + E – N = 10

→ 2P – N = 10 (2)

Từ (1) và (2) giải hệ phương trình ta được

P = 11, N = 12, E = 11

Số khối A = p + n = 11 + 12 = 23

b) Tên gọi Natri

Kí hiệu hóa học: Na

Nguyên tử khối của Na là 23

Câu 2. Biết tổng các loại hạt proton, electron và notron trong nguyên tử A là 28, trong đó số hạt không mạng điện là 10. Xác định số proton trong nguyên tử A.

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết 

Nguyên tử A tổng số hạt P, N, E là 28

→ P + N + E = 28 → 2P + N = 28 (Vì P = E) (1)

Theo đề bài trong đó số hạt không mạng điện là 10

→  N = 10

Ta có:  2P + N = 28 => 2P + 10 = 28 => P = E = (28 -10)/2 = 9

Số proton trong nguyên tử A là 9

Câu 3. Một nguyên tử nguyên tố X có tổng số hạt electron, proton và notron là 52. Trong hạt nhân nguyên tử X có số hạt không mang điện nhiều hơn số hạt mang điện là 1. Xác định số số hạt electron, proton và notron trong nguyên tử X.

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết 

Ta có:

Nguyên tử nguyên tố X có tổng số hạt electron, proton và notron là 52

=> P + N + E = 52

Mà P = E = Z

=> 2Z + N = 52 (1)

Trong hạt nhân nguyên tử X có số hạt không mang điện nhiều hơn số hạt mang điện là 1

=> N - Z = 1 (2)

Từ (1) và (2) ta có hệ:

\left\{\begin{matrix}  2Z + N = 52 \\ N - Z = 1 \end{matrix}\right. =>\left\{\begin{matrix} Z
=
17 \\ N=18 \end{matrix}\right.

Vậy Z = P = E = 17, N = 18

.............................................

Trên đây VnDoc đã giới thiệu Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt là 40 là tới các bạn. Để có kết quả học tập tốt và hiệu quả hơn, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Hóa học 10, Chuyên đề Vật Lý 10, Chuyên đề Hóa học 10, Giải bài tập Toán 10. Tài liệu học tập lớp 10 mà VnDoc tổng hợp biên soạn và đăng tải.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook, mời bạn đọc tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 10 để có thể cập nhật thêm nhiều tài liệu mới nhất.

Đánh giá bài viết
1 2.941
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Chuyên đề Hóa học 10 Xem thêm