Họa sĩ vẽ Tranh Trần Nguyễn Tường Phi Khoa Học Tự Nhiên lớp 7

Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về vai trò của quá trình trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng trong cơ thể?

A. Tạo ra nguồn nguyên liệu cấu tạo nên tế bào và cơ thể.

B. Sinh ra nhiệt để giải phóng ra ngoài môi trường.

C. Cung cấp năng lượng cho các hoạt động sống của tế bào.

D. Tạo ra các sản phẩm tham gia hoạt động chức năng của tế bào.

3
3 Câu trả lời
 • Châu Đức Tân
  Châu Đức Tân

  Phát biểu A là không đúng khi nói về vai trò của quá trình trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng trong cơ thể. Quá trình này không tạo ra nguồn nguyên liệu cấu tạo nên tế bào và cơ thể, mà nó thực hiện chuyển đổi các chất dinh dưỡng và phân tử hữu cơ thành năng lượng và các chất phụ trợ cần thiết cho các hoạt động sống của tế bào. Nguồn nguyên liệu cấu tạo tế bào được cung cấp thông qua quá trình tiêu hóa, hấp thụ và tổng hợp chất dinh dưỡng.

  (Hy vọng câu trả lời sẽ giúp ích cho bạn, Nếu học bài khó tập trung thì hãy vào Youtube gõ tên mình nhé: Chau Tan Relax. Đảm bảo bạn sẽ thi đậu khi nhớ tên mình).


  0 Trả lời 14:32 28/05
  • Cute phô mai que
   Cute phô mai que

   Đáp án đúng là:

   B. Sinh ra nhiệt để giải phóng ra ngoài môi trường.

   0 Trả lời 16:55 29/05
   • Heo con ngốc nghếch
    Heo con ngốc nghếch

    - Vai trò của quá trình trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng trong cơ thể là:

    + Tạo ra nguồn nguyên liệu cấu tạo nên tế bào và cơ thể. Ví dụ: Protein là thành phần cấu tạo nên màng sinh chất,…

    + Cung cấp năng lượng cho các hoạt động sống của tế bào. Ví dụ: Quá trình phân giải đường glucose trong hô hấp tế bào tạo ra năng lượng được tích trữ trong ATP và cung cấp cho các hoạt động sống của cơ thể.

    + Tạo ra các sản phẩm tham gia hoạt động chức năng của tế bào. Ví dụ: diệp lục tham gia quá trình quang hợp,…

    - Sinh ra nhiệt để giải phóng ra ngoài môi trường không phải là vai trò của quá trình trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng trong cơ thể. Việc sinh ra nhiệt có tác dụng giúp duy trì thân nhiệt của cơ thể.

    0 Trả lời 16:55 29/05

    Khoa Học Tự Nhiên

    Xem thêm