Phiếu giao nhiệm vụ nội dung 3 Module 9

Phiếu giao nhiệm vụ nội dung 3 Module 9 là sản phẩm cuối khóa Module 9 vừa được VnDoc sưu tầm và xin gửi tới thầy cô cùng tham khảo. Phiếu giao nhiệm vụ module 9 giúp thầy cô hoàn thành bài kiểm tra cuối khóa tập huấn module 9. Qua đây sẽ hỗ trợ thầy cô hoàn thành khóa tập huấn sách giáo khoa mới năm học 2022-2023.

Mô đun 9 nằm trong hệ thống 9 mô đun thuộc Chương trình ETEP (Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí cơ sở giáo dục phổ thông, tên tiếng Anh: Enhancing Teacher Education Program). Trước khi tiến hành học mô đun 9, giáo viên cốt cán đã hoàn thành 5 mô đun (1, 2, 3, 4, 5).

Mô đun 9 với nội dung “Ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học và giáo dục học sinh tiểu học/THCS/THPT” nhằm nâng cao năng lực ứng dụng CNTT trong dạy học và giáo dục; đẩy mạnh hơn nữa việc đổi mới phương thức dạy và học; nâng cao hiểu biết, kĩ năng sử dụng CNTT; vừa khai thác, vừa phát triển nguồn HLS; đổi mới hình thức kiểm tra, đánh giá HS trong môi trường số;…. Khi tập huấn mô đun 9, giáo viên sẽ phải nộp Phiếu giao nhiệm vụ nội dung 3: Đánh giá ứng dụng CNTT trong dạy học lên hệ thống để giảng viên chấm bài, cho điểm. Sau đây là Phiếu giao nhiệm vụ module 9 tiểu học, VnDoc sẽ chia sẻ miễn phí tới các thầy cô:

Phiếu giao nhiệm vụ Module 9 (Mẫu chung)

ĐÁNH GIÁ VỀ VIỆC ỨNG DỤNG CNTT TRONG HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC MINH HỌA

Tiêu chí

Không

Dẫn chứng

1. Thiết bị dạy học và học liệu có tích hợp vào bài dạy hợp lí cần thiết không?

x

Thiết bị dạy học và học liệu tích hợp vào bài dạy hợp lí cần thiết vì nó chuyển tải được nội dung bài học cho học sinh. Thông qua học liệu học sinh nắm tốt hơn.

2. Thiết bị dạy học và học liệu thể hiện được sự phù hợp với sản phẩm học tập không?

x

Thiết bị dạy học và học liệu thể hiện được sự phù hợp với sản phẩm học tập vì học liệu đảm bảo với nội dung bài học của tiết học.

3. Thiết bị dạy học và học liệu có phù hợp với cách thức học sinh hoạt động không?

x

Thiết bị dạy học và học liệu phù hợp với cách thức học sinh hoạt động vì học sinh được quan sát hình ảnh, được thảo luận và nêu ý kiến, bổ xung ý kiến bằng những việc làm cụ thể của bản thân.

1. Việc sử dụng thiết bị dạy học và học liệu có được mô tả cụ thể rõ ràng và phù hợp với các kĩ thuật dạy học tích cực được sử dụng không?

x

Việc sử dụng thiết bị dạy học và học liệu được mô tả cụ thể rõ ràng và phù hợp với các kĩ thuật dạy học tích cực vì học sinh được tự suy nghĩ và nêu ý kiến cá nhân.

Phiếu giao nhiệm vụ module 9 môn Toán

Tiêu chí

Không

Dẫn chứng

1.Thiết bị dạy học và học liệu có tích hợp vào bài học có hợp lí, cần thiết không?

2.Thiết bị dạy học và học liệu thể hiện được sự phù hợp với sản phẩm học tập khổng?

X

X

GV sử dụng CNTT vào bài giúp HS thực hiện đuọc các yêu cầu cần đạt của bài học, tạo ra được sản phẩm.

3. Thiết bị dạy học và học liệu có phù hợp với cách thức HS hoạt động không?

X

Phần mềm ứng dụng giúp GV chuyển đổi, xử lí hình ảnh tạo nên sự hứng thú cho HS, HS dễ dàng thực hiện được các hoạt động hỏi đáp, thảo luận.

4. Việc sử dụng thiết bị dạy học và học liệu có được mô tả cụ thể, rõ ràng và phù hợp với các kỹ thuật dạy học tích cực được sử dụng không?

X

Các video sử dụng khá rõ, đảm bảo tính trực quan.

Phầm mềm trình chiếu rõ ràng, hiệu ứng tốt giúp phát huy các kỹ thuật dạy học

Trên đây là Phiếu giao nhiệm vụ nội dung 3 Module 9, mời các thầy cô cùng tham khảo và hoàn thiện phần Đáp án Module 9 tiểu học về ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học và giáo dục học sinh.

Tham khảo:

Đánh giá bài viết
5 42.082
Sắp xếp theo

    Dành cho Giáo Viên

    Xem thêm