Chuột nhắt Hỏi Chung

Phương án nào sau đây vai trò của việc sử dụng học liệu số và thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục đối với giáo viên?

A. Hỗ trợ triển khai các ý tưởng sư phạm với phương pháp dạy học, giáo dục hiện đại, nhất là hình thức dạy học trực tuyến, dạy học kết hợp.

B. Tạo động lực, kích thích khai thác ý tưởng dạy học mới, kế hoạch bài dạy hiện đại với sự kết hợp giữa công nghệ thông tin, học liệu số và yêu cầu khác có liên quan đến thiết bị công nghệ.

C. Góp phần hỗ trợ, cải tiến các phương pháp dạy học, giáo dục truyền thống cũng như thay thế khi cần thiết.

5
5 Câu trả lời
 • Cà Rốt
  Cà Rốt

  Cả ba đáp án đều đúng

  Tham khảo: Đáp án câu hỏi đánh giá Module 9 tất cả các môn

  0 Trả lời 17:33 21/03
  • Sunny
   Sunny

   Chọn các đáp án sau là đúng nhé. Mình vừa thi xong:

   Góp phần hỗ trợ, cải tiến các phương pháp dạy học, giáo dục truyền thống cũng như thay thế khi cần thiết.

   Tạo động lực, kích thích khai thác ý tưởng dạy học mới, kế hoạch bài dạy hiện đại với sự kết hợp giữa công nghệ thông tin, học liệu số và yêu cầu khác có liên quan đến thiết bị công nghệ.


   Hỗ trợ triển khai các ý tưởng sư phạm với phương pháp dạy học, giáo dục hiện đại, nhất là hình thức dạy học trực tuyến, dạy học kết hợp.

   0 Trả lời 13:58 22/04
   • Biết Tuốt
    Biết Tuốt

    chọn cả 3 đáp án

    0 Trả lời 08:51 04/08
    • Gấu Bắc Cực
     Gấu Bắc Cực

     Đáp án: chọn cả 3 đáp án

     0 Trả lời 08:51 04/08
     • Điện hạ
      Điện hạ

      Phương án nào sau đây thể hiện vai trò của việc sử dụng học liệu số và thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục đối với giáo viên:

      Hỗ trợ triển khai các ý tưởng sư phạm với phương pháp dạy học, giáo dục hiện đại, nhất là hình thức dạy học trực tuyến, dạy học kết hợp.

      Tạo động lực, kích thích khai thác ý tưởng dạy học mới, kế hoạch bài dạy hiện đại với sự kết hợp giữa công nghệ thông tin, học liệu số và yêu cầu khác có liên quan đến thiết bị công nghệ.

      Góp phần hỗ trợ, cải tiến các phương pháp dạy học, giáo dục truyền thống cũng như thay thế khi cần thiết.

      Vì vậy chọn cả 3 đáp án nhé

      0 Trả lời 17:33 21/03
      Hỏi Chung
      Xem thêm