Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ Văn lớp 9 bài Chị em Thúy Kiều (Nguyễn Du)

Đề kiểm tra 15 phút Ngữ văn 9 có đáp án

VnDoc mời các bạn cùng tham khảo bài Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ Văn lớp 9 bài Chị em Thúy Kiều gồm các câu hỏi trắc nghiệm Văn 9 có đáp án giúp học sinh ôn luyện, tìm hiểu và phân tích được đoạn trích Chị em Thúy Kiều.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 9 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 9

Đề kiểm tra 15 phút Ngữ văn 9 có đáp án do giáo viên VnDoc tổng hợp và đăng tải, với nội dung kết hợp kiến thức được học trong SGK Ngữ văn 9 và nội dung mở rộng nâng cao, nhằm hỗ trợ học sinh lớp 9 trong quá trình học tập môn Văn.

 • Câu 1:
  Theo em, với cách miêu tả Thúy Vân như thế, Nguyễn Du đã dự báo cuộc đời nàng diễn ra theo chiều hướng nào?
 • Câu 2:
  Theo em, với cách miêu tả Thúy Kiều như thế, Nguyễn Du dự báo cuộc đời nàng diễn ra theo chiều hướng nào?
 • Câu 3:
  Trong câu thơ “Một hai nghiêng nước nghiêng thành” tác giả đã sử dụng biện pháp nghệ thuật gì?
 • Câu 4:
  Bốn câu thơ đầu của đoạn trích trên có tác dụng gì?
 • Câu 5:
  Các hình ảnh trong hai câu thơ sau có tính chất gì?
  Làn thu thủy nét xuân sơn
  Hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh.
 • Câu 6:
  Câu thơ “Mai cốt cách tuyết tinh thần” nói lên nội dung gì?
 • Câu 7:
  Những câu thơ sau cho thấy Thúy Kiều là con người như thế nào?
  Thông minh vốn sẵn tính trời,
  Pha nghề thi họa đủ mùi ca ngâm.
  Cung thương làu bậc ngũ âm,
  Nghề riêng ăn đứt hồ cầm một trương.
  Khúc nhà tay lựa nên chương,
  Một thiên Bạc mệnh lại càng não nhân.
 • Câu 8:
  Câu thơ “Kiều càng sắc sảo mặn mà” nói về vẻ đẹp nào của Thúy Kiều?
 • Câu 9:
  Khi miêu tả vẻ đẹp của Thúy Vân, tác giả không sử dụng phép tu từ nào?
 • Câu 10:
  Đoạn “Chị em Thúy Kiều” nói về những nhân vật nào?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
31 7.679
Sắp xếp theo
  Môn Ngữ Văn lớp 9 Xem thêm