Đề thi giữa học kì 1 lớp 8 môn Hóa năm 2020 - 2021 (Đề 2)

Đề thi giữa học kì 1 lớp 8 môn Hóa

VnDoc mời các bạn cùng quý thầy cô tham khảo bài Đề thi giữa học kì 1 lớp 8 môn Hóa năm 2020 - 2021 (Đề 2) gồm các bài tập trắc nghiệm Hóa 8 có đáp án khác nhau, hỗ trợ quá trình ôn luyện trước khi bước vào bài kiểm tra giữa kì 1 lớp 8 chính thức.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 8 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 8

Đề kiểm tra 1 tiết Hóa 8 có đáp án được giáo viên VnDoc biên soạn và tổng hợp các dạng câu hỏi, bài tập thường gặp trong đề thi giữa kì 1 môn Hóa lớp 8, giúp học sinh lớp 8 dễ dàng ôn luyện.

 • Câu 1.

  Chọn đáp án đúng nhất

 • Câu 2.

  Phương pháp lọc dùng để tách 1 hỗn hợp gồm:

 • Câu 3.

  Chỉ ra dãy nào chỉ gồm toàn vật thể tự nhiên

 • Câu 4.

  Trong các chất sau hãy cho biết dãy nào chỉ gồm toàn đơn chất?

 • Câu 5.

  Phân tử khối của CH4, Mg(OH)2, KCl lần lượt là:

 • Câu 6.

  Ý nghĩa của công thức hóa học cho biết

 • Câu 7.

  Từ công thức hóa học của CuSO4 có thể suy ra được những gì

 • Câu 8.

  Cho kim loại M tạo ra hợp chất MSO4. Biết phân tử khối là 120. Xác định kim loại M

 • Câu 9.
  Cho công thức hoá học của sắt (III) oxit là Fe2O3, hiđro clorua là HCl. CTHH đúng của sắt (III) clorua là:
 • Câu 10.

  Cho hóa trị của S là IV, chọn CTHH đúng trong các CTHH sau:

 • Câu 11.

  Lập công thức hoá học của các hợp chất biết P(V) và O

 • Câu 12.

  Cặp chất nào dưới đây có cùng phân tử khối?

 • Câu 13. Ghép các cụm từ ở cột A với các dữ kiện ở cột B để tạo thành câu có nội dung đúng.
  Cột A Cột B
  (1) Hợp chất (a) Tập hợp những nguyên tử cùng loại có cùng số proton trong hạt nhân.
  (2) Nguyên tố hóa học là (b) Những chất tạo nên từ hai nguyên tố hóa học trở nên
  (3) Nguyên tử là (c) Khối lượng của phân tử tính bằng đvC
  (4) Nguyên tử khối là (d) Hạt vô cùng nhỏ và trung hòa về điện
  (5) Đơn chất là (e) Khối lượng của nguyên tử được tính bằng đvC
  (6) Phân tử khối là (f) Những chất được tạo nên tử một nguyên tố hóa học
  Gợi ý trả lời: 1 - ...; 2 - ....; ....
  1 - b; 2 - a; 3 - d; 4 - e; 5 - f; 6 - c 1-b; 2-a; 3-d; 4-e; 5-f; 6-c
 • Câu 14
  Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt proton, electron và nơtron là 28, số hạt không mang điện chiếm 35,7%. Tính số hạt proton, electron và notron trong X.
  Trả lời: Số hạt proton, electron và notron trong X lần lượt là ..., ..., .... hạt
  9, 9, 10
 • Câu 15
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 222
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 1 lớp 8 Xem thêm