Trắc nghiệm Hình học 10 bài 4

Trắc nghiệm Hình học 10

Trắc nghiệm Hình học 10 bài 4 với các bài tập vận dụng được xây dựng trên lý thuyết trọng tâm bài học, hỗ trợ học sinh trong quá trình củng cố lý thuyết và ôn luyện nâng cao môn Toán lớp 10.

 • 1

  Vectơ nào sau đây cùng phương với vectơ \underset{u}{\rightarrow}(-3; 7)

  Trắc nghiệm Hình học 10

 • 2

  Vectơ nào sau đây cùng hướng với vectơ \underset{u}{\rightarrow}(-3; 7)

  Trắc nghiệm Hình học 10

 • 3

  Cho hai điểm A(2; -1), B(3; 0), điểm nào sau đây thẳng hàng với A, B?

  Trắc nghiệm Hình học 10

 • 4

  Trên mặt phẳng tọa độ cho hai điểm A, B. M là điểm chia đoạn AB theo tỉ số

  k ≠ 1 (tức là \frac{\overline{MA} }{\overline{MB} } = k)

  Tọa độ của điểm M là:

  Trắc nghiệm Hình học 10

 • 5

  Trên mặt phẳng tọa độ Oxy cho tam giác ABC. M, N, P lần lượt là trung điểm cách cạnh BC, CA, AB. Biết M(1; 2); N(3; – 5); P(5; 7). Tọa độ đỉnh A là:

 • 6

  Cho \underset{u}{\rightarrow} =(1/2;-5), \underset{v}{\rightarrow}(m;4). Hai vectơ \underset{u}{\rightarrow}\underset{v}{\rightarrow} cùng phương khi m bằng:

 • 7

  Cho ba điểm M(2; 2), N( - 4; - 4), P(5; 5). Khẳng định nào sau đây đúng?

 • 8

  Vectơ nào trong các vectơ sau đây cùng hướng với vectơ \underset{u}{\rightarrow}(4; -5)?

  Trắc nghiệm Hình học 10

 • 9

  Trong các vectơ sau đây, có bao nhiêu cặp vectơ không cùng phương?

  Trắc nghiệm Hình học 10

 • 10

  Khẳng định nào sau đây là đúng?

 • 11

  Cho các điểm M(m; -2), N(1; 4), P(2; 3). Giá trị của m để M, N, P thẳng hành là:

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
3 361
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Môn Toán lớp 10 Xem thêm