Xúc Xích Chiên GDCD

Thẩm phán là gì?

3
3 Câu trả lời
 • Hằng Nguyễn
  Hằng Nguyễn

  Thẩm phán là chức danh xét xử chuyên nghiệp, và là người có trình độ chuyên môn cao nhất về pháp luật trong hội đồng xét xử. Thẩm phán là một công chức nhà nước.

  0 Trả lời 17:23 02/06
  • Phạm Ba
   Phạm Ba

   - Thẩm phán là người có chức năng xét xử của tòa án, và xuất hiện trong tất các các hội đồng xét xử. Do đó, Thẩm phán được xem là sự hiện diện của nhà nước trong việc thực hiện chức năng xét xử.

   - Thẩm phán được bao gồm 4 ngạch chính bao gồm:

   + Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

   + Thẩm phán cao cấp

   + Thẩm phán trung cấp

   + Thẩm phán sơ cấp

   0 Trả lời 17:24 02/06
   • Hai lúa
    Hai lúa

    - Thẩm phán là chức danh trong hệ thống Tòa án do cá nhân được bổ nhiệm theo quy định của pháp luật nhằm thực hiện nhiệm vụ xét xử vụ án và giải quyết những công việc khác thuộc thẩm quyền của Tòa án.

    - Hiện nay thẩm phán Tòa án nhân dân ở nước ta được chia theo các cấp xét xử, gồm có: Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp tình, Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp huyện, và thẩm phán trong Tòa án quân sự.

    - Thẩm phán sẽ được quyền nhân danh Nhà nước, được pháp luật trao quyền để thực hiện xét xử các vụ án, tranh chấp và đưa ra phán quyết đối với những hành vi vi phạm pháp luật.

    0 Trả lời 17:26 02/06

    GDCD

    Xem thêm