Trắc nghiệm Lịch sử 7 bài 13

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 7 có đáp án

Bộ câu hỏi Trắc nghiệm Lịch sử 7 bài 13: Nước Đại Việt thế kỉ XIII bao gồm 17 câu hỏi trắc nghiệm Sử có đáp án do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải được xây dựng dựa trên kiến thức trọng tâm của bài học, giúp các em học sinh lớp 7 ôn tập và củng cố lý thuyết, nâng cao kết quả học tập.

1. Đời vua cuối cùng của nhà Lý là ai?
A. Lý Huệ Tông
B. Lý Cao Tông
C. Lý Anh Tông
D. Lý Chiêu Hoàng
2. Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho Trần Cảnh vào thời gian nào?
A. Tháng 12/1226
B. Tháng 11/1225
C. Tháng 8/1226
D. Tháng 7/1225
3. Trần Cảnh lên ngôi vua lúc bao nhiêu tuổi?
A. 10 tuổi
B. 12 tuổi
C. 6 Tuổi
D. 8 tuổi
4. Nhà Trần thay nhà Lý có ý nghĩa như thế nào?
A. Củng cố chế độ quân chủ trung ương tập quyền vững mạnh
B. Tạo điều kiện cho nền quân chủ phát triển vững mạnh
C. Làm cho chế độ phong kiến suy sụp
D. Chứng tỏ nhà Trần mạnh hơn nhà Lý
5. Tại sao lại nói rằng nước Đại Việt dưới thời nhà Trần phát triển hơn dưới thời Lý?
A. Thời Trần sử đổi, bổ sung thêm pháp luật
B. Thời Trần xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng
C. Thời Trần phục hồi và phát triển kinh tế
D. Tất cả các câu trên
6. Một chế độ đặc biệt chỉ có trong triều đình nhà Trần, đó là chế độ gì?
A. Chế độ Nhiếp chính vương
B. Chế độ Thái Thượng Hoàng
C. Chế độ lập Thái tử sớm
D. Chế độ nhiều Hoàng hậu
7. Thời Trần chia nước ta làm bao nhiêu lộ, đứng đầu mỗi lộ là ai?
A. 12 lộ - đứng đầu mỗi lộ là chánh, phó An phủ sứ
B. 14 lộ - đứng đầu mỗi lộ là chánh, phó Tôn nhân phu
C. 16 lộ - đứng đầu mỗi lộ là chánh, phó Đồn điền sứ
D. 10 lộ - đứng đầu mỗi lộ là chánh, phó Quốc sứ kiện
8. Vị vua đầu tiên của nhà Trần là ai?
A. Trần Duệ Tông (Trần Kinh)
B. Trần Thái Tông (Trần Canh)
C. Trần Thánh Tông (Trần thừa)
D. Trần Anh Tông (Trần Thuyên)
9. Bộ luật mới của nhà Trần gọi là gì? Ban hành vào năm nào?
A. Luật hình – năm 1226
B. Luật Hồng Đức – năm 1228
C. Luật triều hình luật – năm 1230
D. Hình thư – năm 1042
10. Thời Trần, quân đội được tuyển chọn theo chủ trương như thế nào?
A. Quân phải đông, nước mới mạnh
B. Quân lính cốt tinh nhuệ, không cốt đông
C. Quân lính vừa đông, vừa tinh nhuệ
D. Quân đội phải văn võ song toàn
11. Những ai được tuyển chọn vào cấm quân?
A. Trai tráng khỏe mạnh ở quê hương nhà Trần
B. Trai tráng khỏe mạnh đủ 18 tuổi
C. Trai tráng con em quý tộc, vương hầu
D. Trai tráng con em quan lại trong triều
12. Quân các lộ ở đồng bằng gọi là gì?
A. Cấm binh
B. Chính binh
C. Phiên binh
D. Hương binh
13. Quân các lộ ở miền núi gọi là gì?
A. Cấm binh
B. Hương binh
C. Phiên binh
D. Chính binh
14. Quân ở làng xã gọi là gì?
A. Phiên binh
B. Chính binh
C. Cấm binh
D. Hương binh
15. Nhà Trần đã có những chủ trương, biện pháp nào để phục hồi và phát triển kinh tế?
A. Tích cực khai hoang
B. Đắp đê, đào sông, nạo vét kiênh
C. Lập điền trang
D. Tất cả các câu trên đúng
16. Điền trang là gì?
A. Đất của công chúa, phò mã, vương hầu do nông nô khai hoang mà có
B. Đất của vua và quan lại do bắt nông dân khai hoang mà có
C. Đất của địa chủ, vương hầu do chiếm đoạt của dân mà có
D. Là ruộng đất công của nhà nước cho nông dân thuê cày cấy
17. Đê Đỉnh Nhĩ là gì
A. Đê đắp từ đầu nguồn đến cửa biển
B. Đê đắp ngang cửa biển
C. Đê đắp ở đầu nguồn đến cuối sông
D. Đê đắp ở sông lớn và các nhánh sông

Đáp án Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 7

Câu123456789
Đáp ánDADADBABC
Câu1011121314151617
Đáp ánBABCDDAA

Mời các bạn làm trực tiếp/online tại đây: Trắc nghiệm Lịch sử 7 bài 13 Online

Trên đây là bộ câu hỏi Trắc nghiệm Lịch sử 7 bài 13. Các bạn có thể tham khảo thêm giải bài tập Lịch sử 7, tập bản đồ Lịch sử 7, .... được VnDoc biên soạn kỹ lưỡng, chi tiết hỗ trợ chương trình học lớp 7.

Đánh giá bài viết
7 4.789
Sắp xếp theo
    Trắc nghiệm Lịch sử 7 Xem thêm