Trắc nghiệm môn Lịch sử 7 bài 19

Trắc nghiệm Lịch sử lớp 7 bài 19: Khởi nghĩa Lam Sơn được chúng tôi tổng hợp gồm các câu hỏi trắc nghiệm kèm theo đáp án sẽ giúp các bạn học sinh nắm chắc nội dung bài học Lịch sử lớp 7.

Lưu ý: Nếu bạn muốn Tải bài viết này về máy tính hoặc điện thoại, vui lòng kéo xuống cuối bài viết

Câu hỏi trắc nghiệm môn Lịch sử bài: Khởi nghĩa Lam Sơn

Câu 1: Nét nổi bật của tình hình nghĩa quân Lam Sơn trong giai đoạn 1918 - 1923 là?

 1. Liên tục bị quân Minh vây hãm và phải rút lui
 2. Mở rộng địa bàn hoạt động vào phía Nam
 3. Tiến quân ra Bắc và giành nhiều thắng lợi
 4. Tổ chức các trận quyết chiến chiến lược nhưng không thành công

Câu 2: Vì sao quân Minh chấp nhận tạm hoà với Lê Lợi?

 1. Quân Minh nản lòng vì đánh mãi không thắng.
 2. Vì quân Minh suy yếu.
 3. Quân Minh tạm hoà để dùng kế mới là mua chuộc các thủ lĩnh nghĩa quân.
 4. Do lực lượng quân ta lớn mạnh.

Câu 3: Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn thắng lợi có ý nghĩa lịch sử như thế nào?

 1. Kết thúc chiến tranh và buộc nhà Minh bồi thường chiến tranh cho nước ta.
 2. Kết thúc 20 năm đô hộ tàn bạo của phong kiến nhà Minh, mở ra thời kì phát triển của đất nước.
 3. Mở ra thời kì phát triển mới của đất nước với việc nhà Minh thần phục nước ta.
 4. Đưa nước ta trở thành một cường quốc trong khu vực.

Câu 4: Ai là người đưa ra ý tưởng chuyển địa bàn hoạt động của nghĩa quân Lam Sơn từ Thanh Hóa vào Nghệ An?

 1. Lê Lợi
 2. Nguyễn Chích
 3. Nguyễn Trãi
 4. Trần Nguyên Hãn

Câu 5: Chặn đánh đạo quân của Vương Thông, ta chủ yếu dùng cách đánh gì?

 1. Chủ động tấn công.
 2. Chủ động mai phục, phục kích.
 3. Rút lui dần, chờ thời cơ.
 4. Lập tuyến phòng thủ.

Câu 6: Ý nào dưới đây không phải nguyên nhân thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn?

 1. Nhân dân ta có tinh thần yêu nước, ý chí bất khuất, đoàn kết chiến đấu.
 2. Quân Minh gặp khó khăn trong nước phải tạm dừng cuộc chiến tranh xâm lược Đại Việt.
 3. Có đường lối chiến lược, chiến thuật đúng đắn, bộ chỉ huy tài giỏi.
 4. Biết dựa vào nhân dân để phát triển từ cuộc khởi nghĩa thành cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc.

Câu 7: Ai là người đã cải trang làm Lê Lợi, phá vòng vây của quân Minh cứu chúa?

 1. Lê Lai
 2. Lê Ngân
 3. Trần Nguyên Hãn
 4. Lê Sát

Câu 8: Đạo quân do Mộc Thạnh chỉ huy phải rút quân vì

 1. Biết Liễu Thăng đã bại trận.
 2. Bị ta liên tục phục kích.
 3. Ta đón đánh tấn công quyết liệt.
 4. Mộc Thạnh ngại đường sá xa xôi, hiểm trở và số lượng quân ít.

Câu 9: Sau thất bại ở Chi Lăng – Xương Giang, tình hình quân Minh ở Đông Quan như thế nào?

 1. Vô cùng khiếp đảm, vội vàng xin hòa và chấp nhận mở hội thề Đông Quan rút quân về nước.
 2. Bỏ vũ khí ra hàng.
 3. Liều chết phá vòng vây rút chạy về nước.
 4. Rơi vào thế bị động, liên lạc về nước cầu cứu viện binh.

Câu 10: Chiến thắng nào đã đè bẹp ý chí xâm lược của quân Minh, buộc Vương Thông phải giảng hòa, kết thúc chiến tranh

 1. Tân Bình, Thuận Hóa
 2. Tốt Động, Chúc Động
 3. Chi Lăng, Xương Giang
 4. Ngọc Hồi, Đống Đa

Câu 11: Trước tình hình quân Minh tấn công nghĩa quân, ai là người đã đề nghị tạm rời núi rừng Thanh Hóa, chuyển vào Nghệ An?

 1. Lê Lợi.
 2. Nguyễn Trãi.
 3. Trần Nguyên Hãn.
 4. Nguyễn Chích.

Câu 12: Hai trận đánh lớn nhất trong khởi nghĩa Lam Sơn là:

 1. Trận Hạ Hồi và trận Ngọc Hồi – Đống Đa.
 2. Trận Rạch Gầm – Xoài Mút và trận Bạch Đằng.
 3. Trận Tây Kết và trận Đông Bộ Đầu.
 4. Trận Tốt Động – Chúc Động và trận Chi Lăng – Xương Giang.

Câu 13: Điểm tập kích đầu tiên của nghĩa quân Lam Sơn sau khi chuyển căn cứ từ Thanh Hóa vào Nghệ An là?

 1. Thành Trà Lân
 2. Thành Nghệ An
 3. Diễn Châu
 4. Đồn Đa Căng

Câu 14: Với thắng lợi của nghĩa quân Lam Sơn, quân Minh phải rút vào đâu để cố thủ?

 1. Thanh Hóa.
 2. Đông Triều.
 3. Nghệ An.
 4. Đông Quan.

Câu 15: Cuộc tiến quân ra Bắc của nghĩa quân Lam Sơn diễn ra vào thời gian nào?

 1. Tháng 8 năm 1425.
 2. Tháng 9 năm 1426.
 3. Tháng 10 năm 1426.
 4. Tháng 11 năm 1426.

Câu 16: Hội thề nào thể hiện tinh thần đoàn kết của các tướng lĩnh trong buổi đầu cuộc khởi nghĩa Lam Sơn?

 1. Lũng Nhai
 2. Đông Quan
 3. Bình Than
 4. Như Nguyệt

Câu 17: Vì sao quân ta phải chiếm thành Xương Giang trước khi viện binh của giặc đến?

 1. Không cho giặc có thành trú đóng, phải co cụm giữa cánh đồng.
 2. Chủ động đón quân địch đến.
 3. Lập phòng tuyến, không cho giặc về Đông Quan.
 4. Để nhanh chóng phòng thủ ở thành Xương Giang.

Câu 18: Trước cảnh nước mất,nhân dân lầm than,Lê Lợi đã làm gì?

 1. Dốc hết tài sản để triệu tập nghĩa sĩ.
 2. Bí mật liên lạc với các nghĩa sĩ,hào kiệt.
 3. Chọn Lam Sơn làm căn cớ khởi nghĩa.
 4. Các câu trên đều đúng.

Câu 19: Ý nào dưới đây không phải nhiệm vụ của nghĩa quân Lam Sơn trong cuộc tấn công ra Bắc?

 1. Tiến sâu vào vũng chiếm đóng của địch, giải phóng đất đai.
 2. Thành lập chính quyền mới.
 3. Quét sạch quân Minh đang chiếm đóng Đông Quan.
 4. Chặn đường tiếp viện của quân Minh từ Trung Quốc sang.

Câu 20: Vương triều mới được ra đời sau khởi nghĩa Lam Sơn là?

 1. Lê sơ
 2. Lê trung hưng
 3. Mạc
 4. Trịnh

Câu 21: Vì sao quân Minh lại chấp nhận đề nghị tạm hòa của Lê Lợi vào năm 1423?

 1. Lực lượng quân Minh ở Đại Việt suy yếu nghiêm trọng
 2. Tình hình chính trị của nhà Minh bất ổn
 3. Tìm cách mua chuộc Lê Lợi
 4. Quân Minh đang tập trung lực lượng đánh Champa

Câu 22: Tại sao Lê Lợi chọn Lam Sơn làm căn cớ cuộc khởi nghĩa?

 1. Là nơi đồng bằng, dễ di chuyển.
 2. Nơi địa linh nhân kiệt, nhiều người học giỏi.
 3. Địa hình hiểm trở, nhiều dân tộc, nối liền đồng bằng và miền núi.
 4. Các câu trên đều đúng.

Câu 23: Kế hoạch giải phóng Nghệ An, Tân Bình, Thuận Hóa của nghĩa quân Lam Sơn do ai đưa ra?

 1. Nguyễn Trãi.
 2. Lê Lợi.
 3. Lê Lai.
 4. Nguyễn Chích.

Câu 24: Quyết định nào của Lê Lợi đã tạo ra bước ngoặt đầu tiên cho cuộc khởi nghĩa Lam Sơn?

 1. Giảng hòa với quân Minh
 2. Chuyển quân vào Nghệ An
 3. Tiến quân ra Bắc, mở rộng phạm vi hoạt động
 4. Giải phóng Tân Bình, Thuận Hóa

Câu 25: Với thắng lợi của nghĩa quân Lam Sơn, quân Minh phải rút về đâu để cố thủ?

 1. Nghệ An
 2. Thanh Hóa
 3. Đông Quan
 4. Đông Triều

Câu 26: Nghĩa quân Lam Sơn phải rút lên núi Chí linh bao nhiêu lần?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4

Câu 27: Tại sao Nguyễn Chích lại đề nghị chuyển quân vào Nghệ An?

 1. Nơi đất đai màu mỡ.
 2. Đất rộng, người đông, địa hình hiểm yếu, dễ đánh Đông Đô
 3. Địa thế ít thuận lợi.
 4. Con người ở đây chăm chỉ làm ăn, không ham danh lợi.

Câu 28: Ba đạo quân Lam Sơn tiến quân ra Bác không nhằm thực hiện nhiệm vụ nào sau đây?

 1. Tiến sâu vào vùng chiếm đóng của địch
 2. Giải phóng miền Bắc, tiến sâu vào lãnh thổ Trung Hoa
 3. Cùng nhân dân bao vây đồn địch, giải phóng đất đai
 4. Chặn đường tiếp viện của quân Minh từ Trung Quốc sang

Câu 29: Biểu hiện suy thoái của nhà Lê thế kỉ XVI như thế nào?

 1. Vua quan ăn chơi xa xỉ.
 2. Nội bộ giai cấp thống trị tranh giành quyền lực
 3. Quan lại địa phương hà hiếp, vơ vét của cải của dân
 4. Các câu trên đều đúng.

Câu 30: Cuộc kháng chiến của nhân dân ta thời Lý - Trần có điểm gì khác biệt với cuộc khởi nghĩa Lam Sơn?

 1. Là cuộc kháng chiến bảo vệ độc lập dân tộc
 2. Là cuộc khởi nghĩa giành độc lập dân tộc
 3. Là cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc
 4. Là cuộc khởi nghĩa bảo vệ độc lập dân tộc

-----------------------------------------

Với nội dung bài Trắc nghiệm môn Sử lớp 7 bài 19: Khởi nghĩa Lam Sơn gồm có các câu hỏi trắc nghiệm giúp các bạn học sinh cùng quý thầy cô hiểu rõ về nguyên nhân, vai trò và quá trình cuộc khởi nghĩa Lam Sơn chống quân Minh..

Như vậy VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Trắc nghiệm môn Lịch sử lớp 7 bài 19: Khởi nghĩa Lam Sơn. Để có kết quả cao hơn trong học tập, các bạn học sinh có thể tham khảo thêm Trắc nghiệm Lịch sử 7, Giải bài tập Lịch Sử 7, Giải Vở BT Lịch Sử 7, Giải Tập bản đồ Lịch Sử 7, Lý thuyết Lịch sử 7, Tài liệu học tập lớp 7

Đánh giá bài viết
1 1.695
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Lịch sử 7 Xem thêm