Trắc nghiệm Quốc phòng 12 bài 5

GDQP 12 Bài 5: Luật Công an nhân dân

Mời các bạn tham khảo tài liệu Trắc nghiệm Quốc phòng 12 bài 5: Luật Công an nhân dân bao gồm 25 câu hỏi trắc nghiệm Quốc phòng 12 có đáp án, giúp các em ôn tập và nắm bắt kiến thức về Luật Công an nhân dân. Sau đây mời các bạn tham khảo chi tiết.

1. “Ngày Hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” là ngày nào trong năm?

a. 30/4

b. 22/12

c. 19/12

d. 19/8

Đáp án: d

2. Luật Công an nhân dân hiện hành được cá nhân hay cơ quan quyền lực nào thông qua?

a. Thủ tướng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

b. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

c. Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

d. Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Đáp án: b

3. Luật Công an nhân dân hiện hành được thông qua ở cơ quan nào, khóa nào, kì họp thứ mấy, ngày tháng năm nào?

a. Bộ Công an, kì họp thứ 8, ngày 29- 11 - 2005

b. Chính phủ, kì họp thứ 8, kì họp thứ 8, ngày 29- 11 - 2005

c. Quốc hội khóa XI, kì họp thứ 8, ngày 29- 11 - 2005

d. Trung ương Đảng, kì họp thứ 8, kì họp thứ 8, ngày 29- 11 - 2005

Đáp án: c

4. Nội dung nào sau đây không có trong khái niệm về sĩ quan, hạ sĩ quan Công an?

a. Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ

b. Sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kĩ thuật

c. Sĩ quan nghiệp vụ

d. Hạ sĩ quan chuyên nghiệp

Đáp án: d

5. Nội dung nào sau đây không có trong khái niệm về sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an?

a. Sĩ quan phục vụ có thời hạn

b. Hạ sĩ quan phục vụ có thời hạn

c. Sĩ quan chuyên môn kĩ thuật

d. Hạ sĩ quan nghiệp vụ

Đáp án: a

6. Nội dung nào sau đây không có trong khái niệm về sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an?

a. Chiến sĩ phục vụ có thời hạn

b. Chiến sĩ nghiệp vụ

c. Hạ sĩ quan chuyên môn kĩ thuật

d. Hạ sĩ quan nghiệp vụ

Đáp án: b

7. Trong lực lượng Công an nhân dân có Công nhân, viên chức không?

a. Có khi cần thiết

b. Có

c. Có trong thời bình

d. Có trong thời chiến

Đáp án: b

8. Lực lượng Công an nhân dân Việt Nam gồm có:

a. Lực lượng An ninh nhân dân và Cảnh sát nhân dân

b. Lực lượng An ninh kinh tế và An ninh nhân dân địa phương

c. Lực lượng dân phòng và Cảnh sát nhân dân

d. Lực lượng An ninh nhân dân và Cảnh sát cơ động

Đáp án: a

9. Công an nhân dân Việt Nam là lực lượng nòng cốt của lực lượng vũ trang nhân dân trong lĩnh vực nào của Nhà nước?

a. Trong sự nghiệp quốc phòng, giữ gìn môi trường hòa bình

b. Trong sự nghiệp bảo vệ nhân dân và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội

c. Trong sự nghiệp giữ gìn trật tự, an toàn xã hội ở từng địa phương

d. Trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội

Đáp án: d

10. Nội dung nào sau đây không phải là nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Công an nhân dân?

a. Dưới sự thống nhất quản lí của Chính phủ

b. Dưới sự thống lĩnh của Chủ tịch nước

c. Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiệp về mọi mặt

d. Dưới sự chỉ huy trực tiếp của Thủ tướng

Đáp án: d

11. Nội dung nào sau đây không phải là nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Công an nhân dân?

a. Dựa vào dân và chịu sự chỉ huy của toàn dân

b. Cấp dưới phục tùng cấp trên

c. Dựa vào dân và chịu sự giám sát của nhân dân

d. Hoạt động tuân thủ Hiến pháp và pháp luật

Đáp án: a

12. Trong hệ thống tổ chức của Công an nhân dân có:

a. Công an xóm, tổ dân phố, xã, phường

b. Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

c. Công an trung ương, tỉnh, xã và thôn

d. Công an trung ương, thành phố trực thuộc Trung ương

Đáp án: b

13. Cấp bậc nào đưới đây không có trong hệ thống cấp bậc của Công an nhân dân?

a. Thượng tướng, Thượng tá

b. Đại tướng, Đại tá

c. Chuẩn tướng, Chuẩn tá

d. Đại uý, Thượng úy

Đáp án: c

14. Cấp bậc nào đưới đây không có trong hệ thống cấp bậc của Công an nhân dân?

a. Đại tướng, Thượng tướng

b. Đại tá. Thượng tá

c. Đô đốc, Phó Đô đốc

d. Đại úy, Thượng sĩ

Đáp án: b

15. Lực lượng nào sau đây không có trong phân loại theo lực lượng của Công an nhân dân?

a. Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ An ninh nhân dân và Cảnh sát nhân dân

b. Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ An ninh nhân dân

c. Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Cảnh sát cơ động và Cảnh sát biển

d. Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Cảnh sát nhân dân

Đáp án: c

Còn tiếp.............

Mời các bạn tải về để xem toàn bộ câu hỏi Trắc nghiệm Quốc phòng 12 bài 5: Luật Công an nhân dân. Hy vọng thông qua tài liệu này, các em sẽ nắm bắt được những kiến thức quan trọng được học trong bài. Ngoài ra đây cũng là tài liệu hữu ích giúp các bạn ôn tập và đạt điểm cao trong các bài thi trắc nghiệm môn Giáo dục quốc phòng lớp 12.

Ngoài tài liệu Trắc nghiệm GDQP 12 mà VnDoc đã giới thiệu ở trên, mời các bạn tham khảo thêm tài liệu các môn Toán lớp 12, Ngữ Văn 12, Tiếng Anh lớp 12 mới... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com để có kiến thức tổng hợp đầy đủ các môn.

Đánh giá bài viết
1 5.107
Sắp xếp theo
    Môn khác lớp 12 Xem thêm