Trắc nghiệm Sử 11 bài 11

Chúng tôi xin giới thiệu tới các bạn bài Trắc nghiệm môn Sử lớp 11 bài 11: Tình hình các nước tư bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 -1939) được VnDoc sưu tầm và tổng hợp gồm các câu hỏi trắc nghiệm kèm theo đáp án sẽ giúp các bạn học sinh nắm chắc nội dung bài học Lịch sử lớp 11.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Lịch sử lớp 11 bài: Tình hình các nước tư bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 -1939)

Câu 1. Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, các nước tư bản đã tổ chức Hội nghị hòa bình tại đâu, vào thời gian nào?

A. Pari (1919-1920) và Luân Đôn (1920 – 1921)

B. Vécxai (1919 – 1920) và Oasinhtơn (1921-1922)

C. Luân Đôn (1919 – 1920) và Oasinhtơn (1921 – 1922)

D. Oasinhtơn (1919 – 1920) và Vécxai (1921 – 1922)

Đáp án: B

Giải thích: Mục 1 Trang 59 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 2. Nội dung chủ yếu của các hội nghị hòa bình được tổ chức sau Chiến tranh thế giới thứ nhất là

A. Để kí hòa ước và các hiệp ước phân chia quyền lợi cho các nước thắng trận

B. Để kí hòa ước và bảo vệ quyền lợi cho nhân dân các nước tư bản

C. Để kí hòa ước và bảo vệ quyền lợi cho nhân dân các nước thuộc địa

D. Để kí hòa ước và bảo vệ quyền lợi cho nhân dân các nước chịu ảnh hưởng của chiến tranh

Đáp án: A

Giải thích: Mục 1 Trang 59 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 3. Văn kiện kí kết từ các hội nghị hòa hình được tổ chức sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đã đưa đến hình thành một trật tự thế giới mới, đó là

A. Trật tự đa cực

B. Trật tự Oasinhtơn

C. Trật tự Vécxai

D. Trật tự Vécxai – Oasinhtơn

Đáp án: D

Giải thích: Mục 1 Trang 59 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 4. Những nước giành được nhiều quyền lợi trong trật tự thế giới mới sau Chiến tranh thế giới thứ nhất là

A. Liên Xô, Anh, Pháp, Mĩ

B. Anh, Pháp, Mĩ, Nhật Bản

C. Anh, Đức, Mĩ, Nhật Bản

D. Italia, Pháp, Mĩ, Nhật Bản

Đáp án: B

Giải thích: Mục 1 Trang 59 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 5. “Quan hệ hòa bình giữa các nước tư bản sau Chiến tranh thế giới thứ nhất chỉ là tạm thời và mỏng manh” vì

A. Hệ thống thuộc địa của các nước nhiều, ít khác nhau

B. Có sự phát triển không đồng đều về kinh tế

C. Các nước đều cho rằng mình có sức mạnh cạnh tranh riêng

D. Làm nảy sinh những bất đồng do mâu thuẫn về việc phân chia quyền lợi

Đáp án: D

Giải thích: Mục 1 Trang 59 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 6. Tổ chức chính trị mang tính quốc tế đầu tiên có tên gọi là

A. Hội Ái hữu B. Hội Quốc xã C. Hội Quốc liên D. Hội Đoàn kết

Đáp án: C

Giải thích: Mục 1 Trang 60 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 7. Tổ chức chính trị mang tính quốc tế đầu tiên có sự tham gia của

A. 41 nước B. 42 nước C. 43 nước D. 44 nước

Đáp án: D

Giải thích: Mục 1 Trang 60 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 8. Mục tiêu thành lập của tổ chức chính trị mang tính quốc tế đầu tiên là

A. Duy trì trật tự thế giới mới

B. Tăng cường an ninh giữa các nước

C. Đẩy mạnh hợp tác phát triển kinh tế

D. Thúc đẩy sự giao lưu văn hóa, khoa học giữa các nước

Đáp án: A

Giải thích: Mục 1 Trang 60 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 9. Cuộc khủng hoảng trong những năm 1929 – 1933 diễn ra chủ yếu ở lĩnh vực

A. Xã hội B. Kinh tế C. Văn hóa D. Chính trị

Đáp án: B

Giải thích: Mục 3 Trang 61 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 10. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới diễn ra đầu tiên ở

A. Anh B. Pháp C. Đức D. Mĩ

Đáp án: D

Giải thích: Mục 3 Trang 61 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 11. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới kéo dài trong bao lâu?

A. 3 năm B. 4 năm C. 5 năm D. 6 năm

Đáp án: B

Giải thích: Mục 3 Trang 61 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 12. Nguyên nhân cơ bản dẫn đến cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 là do

A. Giá cả đắt đỏ, người dân không mua được hàng hóa

B. Hậu quả của cao trào cách mạng thế giới 1918 – 1923

C. Sản xuất ồ ạt “cung” vượt quá “cầu” thời kì 1924 – 1929

D. Việc quản lí, điều tiết sản xuất ở các nước tư bản lạc hậu

Đáp án: C

Giải thích: Mục 3 Trang 61 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 13. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới diễn ra trầm trọng nhất vào năm

A. 1929 B. 1930 C. 1931 D. 1932

Đáp án: D

Giải thích: Mục 3 Trang 61 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 14. Ý nào không phản ánh đúng hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 – 1933?

A. Tàn phá nặng nề nền kinh tế của các nước tư bản

B. Đem lại nhiều cơ hội và quyền lợi cho một số nước tư bản

C. Công nhân thất nghiệp, nông dân mất ruộng đất, đời sống khó khăn

D. Gây hậu quả nghiêm trọng về chính trị, xã hội, đe dọa sự tồn tại của chủ nghĩa tư bản

Đáp án: B

Giải thích: Mục 3 Trang 61 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 15. Để thoát ra khỏi khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933, các nước tư bản Anh, Pháp, Mĩ đã làm gì

A. Kêu gọi sự giúp đỡ từ bên ngoài

B. Đàn áp các cuộc đấu tranh của nhân dân

C. Quốc hữu hóa các xí nghiệp, nhà máy ở trong nước

D. Tiến hành cải cách kinh tế - xã hội ở trong nước

Đáp án: D

Giải thích: Mục 3 Trang 62 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 16. Để giải quyết khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933, các nước Đức, Italia, Nhật Bản đã làm gì?

A. Lôi kéo, tập hợp đồng minh

B. Thiết lập chế độ độc tài phát xít

C. Đàn áp các cuộc đấu tranh của nhân dân

D. Thủ tiêu các quyền tự do, dân chủ của nhân dân

Đáp án: B

Giải thích: Mục 3 Trang 62 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 17. Chủ nghĩa phát xít được định nghĩa là

A. Nền chuyên chính khủng bố công khai của những kẻ đầu trọc, hiếu chiến nhất

B. Nền chuyên chính khủng bố công khai của những thế lực phản động nhất, manh động nhất

C. Nền chuyên chính khủng bố công khai của những thế lực phản động nhất, hiếu chiến nhất

D. Nền chuyên chính khủng bố công khai của những thế lực tay sai phản động nhất, hiếu chiến nhất

Đáp án: C

Giải thích: Mục 3 Trang 62..SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 18. Sự ra đời của chủ nghĩa phát xít đã đưa đến nguy cơ nghiêm trọng nhất là

A. Phong trào đấu tranh của nhân dân bị đàn áp

B. Các quyền tự do, dân chủ của nhân dân bị thủ tiêu

C. Đảng Cộng sản ở nhiều nước phải ngừng hoạt động

D. Một cuộc chiến tranh thế giới mới

Đáp án: D

Giải thích: Mục 3 Trang 62 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 19. Sự hình thành hai khối đế quốc đối lập và cuộc chạy đua vũ trang ráo riết đã báo hiệu điều gì?

A. Cuộc khủng hoảng kinh tế chưa thể giải quyết được

B. Một cuộc chiến tranh thế giới mới đang đến gần

C. Nguy cơ xảy ra xung đột sắc tộc, tôn giáo

D. Nguy cơ của các cuộc chiến tranh cục bộ

Đáp án: B

Giải thích: Mục 3 Trang 62 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 20. Theo Hệ thống Vécxai - Oa-sinh-tơn, các nước tư bản nào thu được nhiều lợi lộc?

A. Anh, Pháp, Mĩ, Ba Lan.

B. Anh, Pháp, Mĩ, I-ta-li-a, Nhật Bản.

C. Anh, Pháp, Mĩ, Tây Ban Nha.

D. Mĩ, Pháp, I-ta-li-a, Bồ Đào Nha.

Đáp án: B

Câu 21. Trong những năm 1918 - 1923, tình hình kinh tế của phần lớn các nước tư bản chủ nghĩa như thế nào?

A. Ổn định và phát triển.

B. Tương đối ổn định.

C. Lâm vào tình trạng khủng hoảng.

D. Khủng hoảng trầm trọng và kéo dài.

Đáp án: C

Câu 22. Năm 1924, nước nào có tốc độ phát triển nhanh nhất trong các nước tư bản chủ nghĩa?

A. Nước Anh. B. Nước Pháp. C. Nước Mĩ. D. Nước Nhật.

Đáp án: C

Câu 23. Đại hội thành lập Quốc tế Cộng sản được tiến hành ở đâu? Vào thời gian nào?

A. Ở Mát-xcơ-va (Liên Xô). Vào tháng 3 năm 1919.

B. Ở Luân Đôn (Anh). Vào tháng 3 năm 1919.

C. Ở Pa-ri (Pháp). Vào tháng 5 năm 1920.

D. Ở Mát-xcơ-va (Liên Xô). Vào tháng 7 năm 1919.

Đáp án: A

Câu 24. Hội nghị Vécxai - Oa-sinh-tơn diễn ra trong hoàn cảnh

A. Chiến tranh thế giới thứ nhất sắp kết thúc.

B. Chiến tranh thế giới thứ nhất đã kết thúc.

C. Chiến tranh thế giới thứ nhất đang diễn ra quyết liệt.

D. Chiến tranh thế giới thứ nhất bước sang giai đoạn thứ hai.

Đáp án: B

Câu 25. Hậu quả lớn nhất của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933 là

A. Tàn phá nền kinh tế các nước tư bản.

B. Đưa đến sự ra đời và lên cầm quyền của chủ nghĩa phát xít.

C. Đời sống giai cấp công nhân và nhân dân lao động ngày càng cơ cực.

D. Mâu thuẫn giữa các nước đế quốc ngày càng gay gắt.

Đáp án: B

Câu 26. Nội dung quan trọng nhất của Hội nghị Vécxai - Oa-sinh-tơn là gì?

A. Phân chia quyền lợi giữa các nước tư bản thắng trận.

B. Qui định những điều khoản bồi thường đối với các nước bại trận.

C. Thành lập tổ chức Hội Quốc liên.

D. Thông qua kế hoạch tấn công nước Nga xã hội chủ nghĩa.

Đáp án: A

Câu 27. Luận cương của Lênin về vấn đề dân tộc và thuộc địa được thông qua tại đại hội lần thứ mấy của Quốc tế Cộng sản?

A. Đại hội lần thứ nhất.

B. Đại hội lần thứ hai.

C. Đại hội lần thứ ba.

D. Đại hội lần thứ bảy.

Đáp án: B

Câu 28. Đặc điểm của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 - 1933 là

A. Thiếu lương thực, nguyên liệu trầm trọng.

B. Khủng hoảng thừa.

C. Thiếu vốn, nhân công lao động có trình độ kĩ thuật cao.

D. Cuộc khủng hoảng kinh tế lớn nhất trong lịch sử kinh tế tư bản chủ nghĩa.

Đáp án: B

Câu 29. Sau cuộc khủng hoảng kinh tế (1929 - 1933) đã hình thành hai khối đế quốc đối lập, đó là

A. Mĩ, Anh, Pháp đối lập với Đức, I-ta-li-a, Nhật Bản.

B. Mĩ, Đức, Anh đối lập với I-ta-li-a, Nhật, Pháp.

C. Mĩ, I-ta-li-a, Nhật đối lập với Anh, Pháp, Đức.

D. Đức, Áo - Hung, I-ta-li-a đối lập với Anh, Pháp, Mĩ.

Đáp án: A

Câu 30. Đại hội lần thứ II của Quốc tế Cộng sản diễn ra khi Nguyễn Ái Quốc đang hoạt động ở

A. Pháp . B. Anh. C. Liên Xô. D. Mĩ.

Đánh giá bài viết
1 189
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Sử 11 Xem thêm