Cát Tường Nguyễn Nhạc Họa

Trong bài tập đọc nhạc số 5 âm nhạc 7

:

- Sử dụng những kí hiệu âm nhạc nào

- Nốt pha thăng trong bài là dấu hóa gì?

2
2 Câu trả lời
 • Bảo Bảo
  Bảo Bảo

  😀


  0 Trả lời 14/01/22
  • Bảo Bảo
   Bảo Bảo

   Khung thấy đổi,dấu nhắc lai

   0 Trả lời 14/01/22

   Nhạc Họa

   Xem thêm