Gia Minh Đặng Hóa học

Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học nhóm nguyên tố chiếm số lượng nhiều nhất là nhóm nào?

Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học nhóm nguyên tố nào chiếm số lượng nhiều nhất?

3
3 Câu trả lời
 • Khang Anh
  Khang Anh

  - Nhóm nguyên tố kim loại kiềm (nhóm 1) chiếm số lượng nhiều nhất với 7 nguyên tố:

  • lithium (Li)
  • sodium (Na)
  • potassium (K)
  • rubidium (Rb)
  • cesium (Cs)
  • francium (Fr)
  • ununennium (Uue).
  0 Trả lời 16:45 11/05
  • Khang Anh
   Khang Anh

   Nhóm nguyên tố kim loại kiềm (nhóm 1) chiếm số lượng nhiều nhất với 7 nguyên tố

   0 Trả lời 16:51 11/05
   • Sunny
    Sunny

    Tham khảo thêm lý thuyết bài: https://vndoc.com/bang-hoa-tri-cac-nguyen-to-hoa-hoc-120837

    0 Trả lời 16:52 11/05

    Hóa học

    Xem thêm