mineru Hóa học

Trong tự nhiên, đồng có hai đồng vị bền là 63Cu và 65Cu

Nguyên tử khối trung bình của đồng là 63,54. Tính số mol mỗi loại đồng vị có trong 6,354 gam đồng

4
4 Câu trả lời
 • Phước Thịnh
  Phước Thịnh

  Gọi phần trăm số nguyên tử của đồng vị 63Cu và 65Cu lần lượt là x, y

  Ta có: x + y = 100 (1)

  \frac{ 63×x+65×y}{100}=63,54 (2)

  Giải hệ (1) và (2) ta được: x = 73 và y = 27

  Vậy phần trăm số nguyên tử của đồng vị 63Cu là 73%

  Phần trăm số nguyên tử của đồng vị 65Cu là 27%

  Số mol tương ứng với 6,354 gam đồng là 6,354/63,54 = 0,1 mol

  Số mol đồng vị 63Cu trong 6,354 gam đồng:

  73.0,1/100 = 0,073 mol

  Số mol đồng vị 65Cu trong 6,354 gam đồng:

  27.0,1/100 = 0,027 mol

  Trả lời hay
  9 Trả lời 11:00 17/09
  • Bảo Ngân
   Bảo Ngân

   Ta có: nCu = 6,354 : 63,54 = 0,1 (mol)

   Gọi tỉ lệ phần trăm của đồng vị 63Cu trong tự nhiên là a

   => Tỉ lệ phần trăm của đồng vị 65Cu trong tự nhiên là 100 – a

   Nguyên tử khối trung bình của Cu là 63,54

   => \frac{63.a + 65.(100 − a)}{100} = 63,54

   => a = 73

   => Tỉ lệ phần trăm của đồng vị 63Cu trong tự nhiên là 73%

   => Trong 0,1 mol Cu sẽ có 0,1. 73% = 0,073 mol 63Cu

   => Trong 0,1 mol Cu sẽ có 0,1 - 0,073 = 0,027 mol 65Cu

   Trả lời hay
   2 Trả lời 22:56 24/06
   • 03-Nguyễn Xuân Diệu 9B
    03-Nguyễn Xuân Diệu 9B

    0,1-0,073=0,027 chứ bn:))

    3 Trả lời 14:39 28/08
   • Ngọc Ánh
    Ngọc Ánh

    tính ntn mà x=73 vậy??

    4 Trả lời 16:33 11/09
   • Bảo Ngân
    Bảo Ngân

    Giải phương trình trên kìa bạn: mình viết nhầm a thành x

    0 Trả lời 10:48 17/09
  • Anh nhà tui
   Anh nhà tui

   Hay

   Trả lời hay
   2 Trả lời 08:46 25/06
   • Ba Lắp
    Ba Lắp

    0,1 mol Cu sẽ có 0,1. 73% = 0,073 mol 63Cu

    0,1 mol Cu sẽ có 0,1 - 0,073 = 0,027 mol 65Cu

    Trả lời hay
    1 Trả lời 08:46 25/06
    Hóa học Xem thêm