Lan Trịnh Toán học Lớp 7

|5x − 3| = |x|

Giải giúp mình với: |5x−3|=|x|

Mình cảm ơn!

2
2 Câu trả lời
 • Song Ngư
  Song Ngư


  |5x−3|=|x|

  +) 5x−3=x

  ⇒5x−x=3

  ⇒4x=3

  ⇒x=\frac{3}{4}

  +) 5x−3=−x

  ⇒5x+x=3

  ⇒6x=3

  ⇒x=\frac{1}{2}

  Vậy x= \frac{3}{4} hoặc x=\frac{1}{2}

  0 Trả lời 14:01 26/07
  • Xucxich14
   Xucxich14

   Đáp án:

   |5x−3| = |x|

   ⇒5x−3=x hoặc 5x−3=−x

   ⇒5x−x=3 hoặc 5x+x=3

   ⇒4x=3 hoặc 6x=3

   ⇒x=\frac{3}{4} hoặc x=\frac{1}{2}

   Vậy x ∈ {\frac{3}{4}; \frac{1}{2}}

   0 Trả lời 14:03 26/07
   Toán học Xem thêm