Bài luyện tập Tết Tân Sửu năm 2021 lớp 1

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]oc.com | Hotline: 024 2242 6188
BÀI TẬP ÔN LUYỆN TẾT TÂN SỬU 2021 TOÁN LỚP 1
I. Môn Toán:
Bài 1. Tính:
2 + 2 =…
7 + 3 =…
2 + 1 1 =…
7 + 3 5 =
6 + 4 =….
10 6=….
5 + 2 3 =
8 4 + 5 =…
1 + 7 =….
5 3 =….
8 3 + 2 =…
10 6 + 3 =…
8 4 =….
6 2 =…
10 4 + 2 =….
8 + 2 5 =…
9 5 =….
2 + 6 =…
0 + 10 5 =….
1 + 6 4 =
Bài 2. >, <, =?
6 + 3 ….10 3
4 + 1 5 0
7 + 2 ….4 + 3
10 8 1 + 3
10 1 …6 + 2
6 + 4 …. 9 5
10 5 ….4 + 3
8 3 7 5
2 + 2 ….6 4
10 + 0 .. 10 0
Bài 3. Tính :
5 + 5 = ….
9 + 1 =
10 2 =
7 + 3 8 =
6 + 3 = ….
1 + 9 = ...
10 3 =….
6 + 1 + 3 = ...
4 + 5 = ….
3 + 7 =
10 4 = ….
10 7 + 3 =
7 + 3 = ….
5 + 3 =
10 5 = ….
7 + 1 + 2 =
1 + 8 =
2 + 8 =….
10 + 0 =….
1 + 8 + 1 =
0 + 10 =….
4 + 6 = ….
10 9 =….
10 6 + 6 =
Bài 4. Tính:
Bài 5. Điền dấu <, >, = vào chỗ chấm:
10 1 6 + 2
6 + 4 ... 9 5
4 + 3 ... 7 + 1
10 5 4 + 3
8 3 7 5
8 5 9 6
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]oc.com | Hotline: 024 2242 6188
2 + 2 10 6
10 + 0 ... 10 0
10 4 7 + 2
Bài 6. Số?
Bài 7. >, <, =?
10 + 3 ….10 3
5 + 1 5 0
8 8 7 7
9 + 2 ….4 + 3
10 8 1 + 3
5 3 4 2
10 1 …6 + 2
6 + 5 …. 9 5
4 + 3 ... 7 + 1
10 5 ….4 + 3
8 3 9 5
8 5 9 6
1 + 2 ….6 4
10 + 0 .. 10 0
10 4 7 + 2
Bài 8. Số?
Bài 9. >, <, =?
17 2 …. 16
17 4 …. 16 3
17 4 …. 18 3 2
30 …. 50
80 …. 10
18 4 + 3 …. 16 2 + 4
Bài 10. Viết tiếp vào chỗ chấm:
+ Số 18 gồm chục đơn vị.
+ Số 13 gồm đơn vị chục.
+ Số 16 gồm chục đơn vị.
+ Số liền trước số 20
+ Số liền sau số 10
+ Số liền trước số 17
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]oc.com | Hotline: 024 2242 6188
+ Số gồm 2 chục 0 đơn vị.
+ Số 10 gồm chục đơn vị.
+ Số nhất một chữ số
+ Số nhất hai chữ số
Bài 11. Số?
10 + = 18
16 = 13
14 + 5 =
19 3 = 11
.... + 3 = 17
19 3 =
5 = 12
15 + 8 = 10
Bài 12. Đặt tính rồi tính:
12 + 3
10 + 9
19 + 0
19 - 5
16 - 4
14 + 4
17 - 2
18 - 6
……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….
14 + 3
15 + 0
18 8
16 5
11 1
12 + 7
13 + 5
19 3
……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….
12 + 3
19 + 0
16 2
17 4
18 3
11 + 8
16 + 1
17 7
……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….
13 + 3
15 0
12 + 2
11 + 4
17 6
14 2
14 + 4
16 6
……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….
Bài 13. Nối các phép tính kết quả bằng nhau:

Bài luyện tập Tết Tân Sửu năm 2021 lớp 1 bao gồm các bài ôn tập Toán 1, Tiếng Việt 1 cho các em học sinh luyện tập trong thời gian nghỉ Tết, giúp các em nắm vững kiến thức hơn. Chúc các em học tốt!

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 1, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 1 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 1. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

I. Bài tập Tết lớp 1 môn Tiếng Việt

II. Bài tập Tết lớp 1 môn Toán

III. Bài tập Tết lớp 1 môn Tiếng Anh

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Bài luyện tập Tết Tân Sửu năm 2021 lớp 1. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu thêm tới các bạn học sinh tài liệu về Tiếng Việt nâng cao 1 và các đề thi lớp 1 học kì 2 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 3.992
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Bài tập ở nhà lớp 1 Xem thêm