Bài tập Toán lớp 4: Phép nhân phân số

8 1.200
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Bài tập Toán lớp 4: Phép nhân phân số
Bài 1. Tính:
Bài 2. Tính rồi rút gọn:
Bài 3. Tính rồi rút gọn:
Bài 4. Tính:
Bài 5. Tính:
Bài 6. Tính:
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Bài 7. Tính bằng cách thuận tiện nhất:
Bài 8. Tính:
Bài 9.
Viết phân số thích hợp vào ch chấm:
Bài 10.
Để buộc một gói quà tặng, lan cần 5/ 6 m dây lụa. Hỏi để buộc 4 gói quà
như thế lan cần dùng bao nhiêu mét dây lụa?
Bài 11
Mỗi tiết học o dài trong 2/3 gi . Hỏi 5 tiết học dài trong bao nhiêu phút?
Bài 12
Tìm diện tích một căn phòng chiều dài 11/2 m chiều rộng 7/ 2 m.
Bài 13.
Một người đi xe đạp một giờ đi được 12 km. Hỏi sau 1/3 gi người đó đi được
bao nhiêu ki-lô-mét?
Bài 14.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Trong đội văn ngh của trường 24 bạn nữ một số bạn nam. Số bạn Nam
bằng 3/8 số bạn nữ. Hỏi đội văn nghệ của trường tất cả bao nhiêu bạn?
Bài 15. Tính:
ĐÁP ÁN PHÉP NHÂN PHÂN SỐ TOÁN LỚP 4
Bài 1.
Bài 2.
Bài 3.

Bài tập Phép nhân phân số lớp 4

Bài tập Toán lớp 4: Phép nhân phân số bao gồm đáp án chi tiết cho từng bài tập giúp các em học sinh luyện tập cách giải toán về phân số, nhân hai hay nhiều phân số, củng cố kỹ năng giải Toán chương 4 Toán 4. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Bài tập Phép nhân phân số lớp 4 bao gồm 15 bài tập có đáp án chi tiết cho từng bài tập giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán phân số, nhân các phân số chuẩn bị cho bài thi giữa học kì 2 lớp 4 đạt kết quả cao.

Giải Bài tập Phép nhân các phân số lớp 4

Đánh giá bài viết
8 1.200
Toán lớp 4 Xem thêm