Bài tập tự ôn ở nhà môn Lịch sử lớp 7 trong thời gian nghỉ dịch corona (đến ngày 23/2)

Nội dung hướng dẫn ôn tập trong thời gian nghỉ phòng chống dịch COVID-19 môn Lịch sử 7

VnDoc giới thiệu tới các em học sinh Bài tập tự ôn ở nhà môn Lịch sử lớp 7 trong thời gian nghỉ dịch corona (đến ngày 23/2). Bài tập có 2 phần: trắc nghiệm và tự luận giúp các em củng cố kiến thức trong giữa kì 2 môn Lịch sử 7. Sau đây mời các bạn tham khảo chi tiết.

Nhằm mang đến cho các em học sinh kênh học tập tại nhà trong thời gian nghỉ phòng dịch corona, VnDoc giới thiệu bộ bài tập ôn tập ở nhà trong thời gian nghỉ, với đầy đủ các môn học. Hy vọng tài liệu sẽ giúp các em có sự ghi nhớ và chuẩn bị bài tốt hơn để chuẩn bị cho những bài học sắp tới.

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1

Nước Đại Việt thời Lê sơ tồn tại trong khoảng thời gian nào?

A. Thế kỉ XIV đến thế kỉ XVI

B. Thế kỉ XV đến thế kỉ XVI

C. Thế kỉ XIII đến thế kỉ XV

D. Thế kỉ XIV đến thế kỉ XV

Câu 2

Thời kì Lê sơ, quân dân Đại Việt phải chống thế lực xâm lược của kẻ thù nào?

A. Quân Mông – Nguyên

B. Quân Thanh

C. Quân Xiêm

D. Quân Minh

Câu 3

Vua trực tiếp nắm mọi quyền hành, kể cả chức tổng chỉ huy quân sự. Đó là đặc điểm tổ chức bộ máy chính quyền thời nào?

A. Thời Tiền Lê

B. Thời Lý – Trần

C. Thời Lê sơ

D. Tất cả các thời kì trên

Câu 4

Thời Lê sơ có bao nhiêu đời vua? Kể tên ông vua đầu tiên và ông vua cuối cùng của triều đại Lê sơ

A. 9 đời. Vua đầu tiên là Lê Thái Tổ, vua cuối cùng là Lê Cung Hoàng

B. 10 đời vui. Vua đầu tiên là Lê Thái Tổ, vua cuối cùng là Lê Cung Hoàng

C. 8 đời vua. Vua đầu tiên là Lê Thái Tổ, vua cuối cùng là Lê Chiêu Tông

D. 7 đời vua. Vua đầu tiên là Lê Thái Tổ, vua cuối cùng là Lê Chiêu Tông

Câu 5

Ông vua anh minh nhất trong thời Lê sơ là ai?

A. Lê Thái Tổ

B. Lê Thái Tông

C. Lê Thánh Tông

D. Lê Nhân Tông

Câu 6

Luật Hồng Đức ra đời trong thời kì nào ở nước ta?

A. Thời Lý – Trần

B. Thời Nhà Hồ

C. Thời Tiền Lê

D. Thời Lê sơ

Câu 7

Các chức quan chuyên lo về nông nghiệp như: Khuyến nông sử, Hà đê sử, đồn điền sử có trong thời kì nào?

A. Thời nhà Trần và thời Lê sơ

B. Thời nhà Lý và thời Lê sơ

C. Thời nhà Hồ và thời Lê sơ

D. Thời nhà Lý – nhà Trần và thời nhà Hồ

Câu 8

Số lượng nô tì ngày càng giảm dần, đó là một trong những đặc điểm xã hội của thời kì nào?

A. Thời Lý – Trần

B. Thời nhà Hồ

C. Thời Lê sơ

Câu 9

Thời kì nào Nho giáo chiếm địa vị độc tôn? Phật giáo và đạo giáo bị hạn chế?

A. Thời nhà Lý

B. Thời nhà Trần

C. Thời nhà Hồ

D. Thời Lê sơ

Câu 10

Chiến thắng nào dưới đây là chiến thắng lớn nhất trong quá trình đấu tranh chống ngoại xâm thời Lê sơ?

A. Chiến thắng Bạch Đằng

B. Chiến thắng Chi Lăng – Xương Giang

C. Chiến thắng Đống Đa

D. Chiến thắng Ngọc Hồi

II. Phần tự luận

1. Hãy vẽ Lược đồ trận Chi Lăng – Xương Giang (10. 1427).

2. Em hãy đóng vai Lê Lợi tường thuật lại diễn biến của trận chiến đó.

Trên đây, VnDoc đã giới thiệu tới các em Bài tập tự ôn ở nhà môn Lịch sử lớp 7 trong thời gian nghỉ dịch corona (đến ngày 23/2). Ngoài ra, mời các bạn tham khảo thêm tài liệu các môn: Toán lớp 7, Ngữ văn lớp 7, Vật Lý lớp 7... và các Đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 534
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Lịch sử lớp 7 Xem thêm