Anh Truong Van Tuân Toán học lớp 5

Biểu đồ venn là gì?

3
3 Câu trả lời
 • Đậu Phộng
  Đậu Phộng

  Sơ đồ Venn được gọi dưới tên khác là biểu đồ Venn hay giản đồ venn nó là một biểu đồ cho thấy được những mối quan hệ logic có thể tồn tại ở một số lượng hữu hạn của tập hợp nào đó.

  0 Trả lời 15:01 29/05
  • Bi
   Bi

   Có hai phương pháp được sử dụng trong biểu đồ venn đó là :

   - Dùng những hình tròn giao nhau để miêu tả được mối quan hệ của các đại lượng

   - Biểu đồ venn sẽ chỉ cho chúng ta nhìn được trực quan bằng mắt thường được mối quan hệ giữa các đại lượng trong bài toán đã cho và tìm được những yếu tố chưa biết một cách dễ dàng.

   0 Trả lời 15:04 29/05
   • Phạm Ba
    Phạm Ba

    - Biểu đồ Venn (còn được gọi là sơ đồ Venn hoặc sơ đồ tập hợp) là một sơ đồ cho thấy tất cả các mối quan hệ logic có thể có giữa một số lượng hữu hạn các tập hợp.Trong biểu đồ Venn, người ta dùng những hình giới hạn bởi một đường khép kín (đường tròn, elip,...) để biểu diễn một tập hợp.

    - Biểu đồ Venn đã được nhà toán học John Venn xây dựng khoảng năm 1881. Sơ đồ này được sử dụng để dạy lý thuyết tập hợp sơ cấp, cũng như minh họa mối quan hệ tập hợp đơn giản trong xác suất, logic học, thống kê, ngôn ngữ học và tin học.

    * Phương pháp

    - Sử dụng các hình tròn giao nhau để mô tả các đại lượng và mối quan hệ giữa chúng.

    - Sơ đồ Ven cho ta cách nhìn trực quan quan hệ giữa các đại lượng trong bài toán và từ đó dễ dàng tìm ra các yếu tố chưa biết.

    0 Trả lời 15:06 29/05

    Toán học

    Xem thêm