Biểu thức và thứ tự thực hiện các phép tính trong biểu thức phần 4

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 3: Biểu thức thứ tự thực hiện các
phép tính trong biểu thức phần 4
A. TÓM TẮT KIẾN THỨC
Tính giá trị của biểu thức:
Nếu trong biểu thức chỉ các phép tính: cộng, trừ thì ta thực hiện các phép
tính theo thứ tự t trái sang phải.
Nếu trong biểu thức chỉ các phép tính: nhân, chia thì ta thực hiện các phép
tính theo thứ tự t trái sang phải.
Nếu trong biểu thức các phép tính: cộng, trừ, nhân, chia thì ta thực hiện các
phép tính nhân, chia trước, rồi thực hiện c phép tính cộng, trừ sau.
Nếu trong biểu thức có chứa dấu ngoặc thì ta thực hiện các phép tính trong dấu
ngoặc trước.
B. BÀI TẬP.
Bài 1: Tính nhanh:
a.
10 + 12 + 14 + 16 + 18 + 20
b. (125 17 × 4) × (12 11 1)
Bài 2:
a) Biết A = 100. nh giá trị của biểu thức sau:
282 A : 2 = ?
b) Tính giá tr của biểu thức sau bằng cách thuận tiện nhất:
19 + 18 + 17 + 16 + 14 + 21 + 22 + 23 + 24 + 26
Bài 3: Tìm x, biết:
a) x : 9 = 17 (dư 8)
b) x 675 = 307 x 3
Bài 4.
10 bao gạo, nếu lấy ra mỗi bao 5kg thì số gạo iấy ra bằng số gạo của 2
bao nguyên. Hỏi tất cả bao nhiêu ki-lô-gam gạo?
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Bài 5.
10 con chim đậu trên lưng một đàn trâu. Nếu có thêm 6 con trâu nữa thì số
trâu bằng số chim.
a. Tìm số trâu.
b.
tất cả bao nhiêu chân chim chân trâu?
Bài 6.
Lớp 3A c 32 học sinh xếp vừa đủ ngồi vào 8 bàn học. Hỏi lớp 3B 31 học
sinh thì cần ít nhất bao nhiêu n học như thế?
Bài 7
6 học sinh mua quà sinh nhật để tặng bạn. Họ đưa bán hàng 50 000 đồng
nhận trả lại 8000 đồng. Nếu chia số tiền mua quà sinh nhật cho 6 người thì
mỗi người phải tr bao nhiêu tiền?
Bài 8.
Cửa hàng bán được 227kg gạo nếp tẻ. Nếu cửa ng bán thêm 13kg gạo tẻ
thì số gạo tẻ n được gấp đôi số gạo nếp bán được. Tính số gạo tẻ, số gạo nếp
cửa hàng bán được.
Bài 9 Tính nhanh:
a. 11 + 12 + 13 +14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19
b. 135 × (a × 1 a : 1) + 115
Bài 10.
a) Tính bằng ch thuận tiện:
25 × 5 × 4 × 76
b) Tính giá tr của biểu thức:
6400 140 : (4 × 7)
Đáp án Bài tập Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 3:
Bài 1.
a) 10 + 12 + 14 + 16 + 18 + 20
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
= (10 + 20) + (12 + 18) + (14 + 16)
= 30 + 30 + 30
= 30 × 3
= 90
b) (125 17 × 4) × (12 11 1)
= (125 17 × 4) × 0
= 0.
Bài 2.
a) 282 A : 2
= 282 100 : 2
= 282 50
= 232
b) 19 + 18 + 17 + 16 + 14 + 21 + 22 + 23 + 24 + 26
= (19 + 21) + (18 + 22) + (17 + 23) + (16 + 24) + (14 + 26)
= 40 + 40 + 40 + 40 + 40
= 40 × 5
= 200.
Bài 3.
a) x= 161
b) x = 1596.
Bài 4.
Đáp số: 250kg.
Bài 5.
a) Số trâu là:
10 6 = 4 (con)

Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 3: Biểu thức và thứ tự thực hiện các phép tính trong biểu thức phần 4

Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 3: Biểu thức và thứ tự thực hiện các phép tính trong biểu thức phần 4 bao gồm chi tiết các dạng toán có đáp án giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kỹ năng giải Toán nâng cao lớp 3, tự luyện tập các dạng bài tập chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới môn Toán lớp 3 và thi học sinh giỏi lớp 3 đạt kết quả cao. Mời các em tham khảo chi tiết.

>>> Bài tiếp theo: Bài tập Toán nâng cao lớp 3: Đo lường và đơn vị đo lường phần 1

Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 3: Biểu thức và thứ tự thực hiện các phép tính trong biểu thức phần 4 có bài tập vận dụng kèm lời giải chi tiết cho các em học sinh tham khảo vận dụng kỹ năng giải bài tập Toán lớp 3, giúp các em học sinh tự ôn tập và rèn luyện tốt môn Toán bồi dưỡng HSG lớp 3.

Đánh giá bài viết
5 278
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 3 Nâng cao Xem thêm