Biểu thức và thứ tự thực hiện các phép tính trong biểu thức phần 2

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 3: Biểu thức thứ tự thực hiện các
phép tính trong biểu thức phần 2
A. TÓM TẮT KIẾN THỨC
Tính giá trị của biểu thức:
Nếu trong biểu thức chỉ các phép tính: cộng, trừ thì ta thực hiện các phép
tính theo thứ tự t trái sang phải.
Nếu trong biểu thức chỉ các phép tính: nhân, chia thì ta thực hiện các phép
tính theo thứ tự t trái sang phải.
Nếu trong biểu thức các phép tính: cộng, trừ, nhân, chia thì ta thực hiện các
phép tính nhân, chia trước, rồi thực hiện các phép tính cộng, tr sau.
Nếu trong biểu thức có chứa dấu ngoặc thì ta thực hiện các phép tính trong dấu
ngoặc trước.
B. BÀI TẬP.
Bài 1. Tìm x, biết:
a) x + 100 (4 + 4 + 4 + + 4 + 4) = 320
45 số 4 trong ngoặc tròn.
b) x : 2 : 3 = 765 : 9
Bài 2. Nối biểu thức với giá tr của biểu thức đó:
A. 9 X 5 + 40
B. 85-7 X 6
C. 64 : 8 + 42
D. 90 63 : 9
1. 43
2. 83
3. 85
4. 50
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Bài 3. So sánh A và B: (không tính kết quà cụ thể)
Bài 14. Đúng ghi Đ, sai ghi s vào ô trống:
a) 6 x 5 + 160 > 12 × 5 + 80 [ ]
b) 37 × 8 120 < 53 x 7 + 120 [ ]
c) 68 × 6 = 52 × 9 [ ]
Bài 5.
Tìm một số, biết rằng nếu số đó thêm 8 đơn vị rồi giảm đi 6 lần thì được kết
quả 7.
Bài 6. Tìm x, biết:
a.
( x + 5) × 6 = 54
b.
( 56 x ) : 6 = 9
c. ( x 1) × 7 = 21
d. ( 4 + x ) × 6 = 54
Bài 7. Tìm x, biết:
a.
45 : (X 4 ) = 9
b.
27 : ( 6 + x ) = 3
Bài 8. Tính giá trị của biểu thức:
a) 63 : 9 + 30
b) 48 : 8 2
c) 8 × 5 + 4
d) ( 45 5 ) : 5
Bài 9.
7 túi bi, túi thứ nhất 9 viên bi, 6 i còn lại mỗi túi 8 viên bi. Cỏ tất cả
bao nhiêu viên bi trong 7 túi?
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Bài 10. Tính giá trị của biểu thức:
a. 25 × 8 +12
b. 525 175 : 5
c. 9840 : ( 8 4 )
d.
240 × ( 2 2 ) + 40
Đáp án Bài tập Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 3:
Bài 1
a) x + 100 4 × 45 = 320
x + 100 180 = 320
x + 100 = 320 + 180
x + 100 = 500
x = 500 100
x = 400
b) x : 2 : 3 = 756 : 9
x : 2 : 3 = 85
x : 2 = 85 × 3
x : 2 = 255
x = 255 × 2
x = 510
Bài 2
A 3
B 1
C 4
D 2
Bài 3.

Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 3: Biểu thức và thứ tự thực hiện các phép tính trong biểu thức phần 2

Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 3: Biểu thức và thứ tự thực hiện các phép tính trong biểu thức phần 2 bao gồm chi tiết các dạng toán có đáp án giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kỹ năng giải Toán nâng cao lớp 3, tự luyện tập các dạng bài tập chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới môn Toán lớp 3 và thi học sinh giỏi lớp 3 đạt kết quả cao. Mời các em tham khảo chi tiết.

>>> Bài tiếp theo: Biểu thức và thứ tự thực hiện các phép tính trong biểu thức phần 3

Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 3: Biểu thức và thứ tự thực hiện các phép tính trong biểu thức phần 2 có bài tập vận dụng kèm lời giải chi tiết cho các em học sinh tham khảo vận dụng kỹ năng giải bài tập Toán lớp 3, giúp các em học sinh tự ôn tập và rèn luyện tốt môn Toán bồi dưỡng HSG lớp 3.

Đánh giá bài viết
1 297
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 3 Nâng cao Xem thêm