Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 2 năm 2018 - 2019

Trang
1
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
BÀI KIỂM TRA ĐỊNH GIỮA HỌC KÌ II
Đề 1
Môn : TOÁN LỚP 2
Thời gian: 45 phút
Năm học: 2018 - 2019
(dành cho các em ôn tập)
1/ Đếm thêm rồi viết số thích hợp vào chỗ chấm: (1 điểm)
4 ; ……; 12 ; 16 ; …….; ……..; 28 ; 32 ; …….; 40.
2/ Đặt tính rồi tính: (1 điểm)
a) 46 + 30 + 19 b) 85 18
3/ Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm: (1,5 điểm)
a) 99 …. 100 b) 4
8 .... 30
?
87 …. 78 18: 2 .... 3
3
4/ Tính: (1,5 điểm)
a) 2
7 = ……… b) 24l : 3 = ………
35 : 5 = ……… 5cm
5 = ………
5/ Tính: (1 điểm)
5
9 + 49 = ………………………………………………………
6/Ghi tên các đường gấp khúc gồm 2 đoạn thẳng trong hình vẽ vào chỗ chấm: (1điểm)
B C
A.
. D
……………………………………………………………
>
<
=
Trang
2
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
7/ Giải bài toán sau: (2 điểm)
Mỗi học sinh được phát 4 quyển vở. Hỏi 5 học sinh như thế được phát tất cả bao nhiêu quyển vở?
….………………………………………………………………………………………………………….
….………………………………………………………………………………………………………….
….………………………………………………………………………………………………………….
….………………………………………………………………………………………………………….
….………………………………………………………………………………………………………….
8/ Điền dấu phép tính thích hợp vào chỗ chấm để phép tính đúng: (1 điểm)
5 .... 5 = 25
?
5 …. 5 = 10
ĐÁP ÁN BÀI KIỂM TRA ĐỊNH GIỮA HỌC II TOÁN 2 ĐỀ 1:
1/Đếm thêm rồi viết số thích hợp vào chỗ chấm: (1 điểm)
4; 8; 12; 16; 20; 24; 28; 32; 36; 40.
2/Đặt tính rồi tính: (1 điểm)
46 85
+ 30
-
18
19 67
95
3/Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm: (1,5 điểm)
a) 99 < 100 b) 4 x 8 > 30
87 > 78 18: 2 = 3 x 3
4/Tính: (1,5 điểm)
+
x
:
Trang
3
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
a) 2 x 7 = 14 b) 24 l : 3 = 8l
35 : 5 = 7 5cm x 5 = 25cm
5/Tính: (1 điểm)
5 x 9 + 49 = 45 + 49 = 94
6/Ghi tên các đường gấp khúc gồm 2 đoạn thẳng trong hình vẽ: (1 điểm)
ABC; BCD hoặc DCB; CBA.
7/Giải bài toán sau: (2 điểm)
Bài giải:
Số quyển vở 5 học sinh được phát tất cả là:
4 x 5 = 20 (quyển vở)
Đáp số: 20 quyển vở
8/ Điền dấu phép tính thích hợp vào chỗ chấm để phép tính đúng: (1 điểm)
5 x 5 = 25
5 + 5 = 10
* HƯỚNG DẪN CHẤM:
Bài 1: (1 điểm)
- HS điền đúng 1 số o ô trống: 0,25 điểm.
Bài 2: (1 điểm)
- Đặt tính đúng 1 phép tính : 0,25 điểm.
- Tính đúng 1 kết quả : 0,25 điểm.
+ Kết quả đúng, đặt tính sai : không được điểm.
Bài 3: (1,5 điểm)
- HS điền đúng 1 dấu o chỗ chấm cột a: 0,25 điểm.
- HS điền đúng 1 dấu o chỗ chấm cột b: 0,5 điểm.
Bài 4: (1,5 điểm)
- HS tính đúng 1 kết qu cột a : 0,25 điểm.
- HS tính đúng 1 kết qu cột b kèm theo đơn vị: 0,5 điểm.

Bộ đề kiểm tra giữa học kì 2 lớp 2 môn Toán

Bộ đề kiểm tra giữa học kì 2 lớp 2 môn Toán bao gồm các bài luyện tập, giúp các em học sinh học tốt Toán lớp 2, rèn luyện kỹ năng giải bài tập, chuẩn bị cho các bài thi, bài kiểm tra giữa học kì 2 lớp 2 đạt kết quả cao. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Ngoài Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 2 năm 2018 - 2019 trên, các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm đề thi học kì 2 lớp 2 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh theo chuẩn Thông tư 22 của Bộ Giáo Dục và các dạng bài ôn tập môn Tiếng Việt 2, và môn Toán 2.

Đánh giá bài viết
7 12.969
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 2 lớp 2 Xem thêm